Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Wereldwijde daling kindersterfte

13 september 2012

Het aantal kinderen onder de vijf jaar dat wereldwijd sterft, daalde van bijna 12 miljoen in 1990 tot naar schatting 6,9 miljoen in 2011. Dat blijkt uit het rapport 'Committing to Child Survival: A Promise Renewed' van UNICEF.

Mogelijkheid bieden voor ieder kind

"De wereldwijde daling van de kindersterfte is een belangrijk succes. Het is het bewijs van het werk en de toewijding van velen, waaronder regeringen, donoren, bedrijven en gezinnen", aldus Anthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal. "Maar we zijn er nog niet: nog altijd sterven miljoenen kinderen onder de vijf jaar aan oorzaken die voorkomen kunnen worden. Hun levens kunnen worden gered met vaccins, voldoende voeding en basale medische zorg. De wereld heeft de technologie en de kennis om dit te doen. De uitdaging is om het beschikbaar te stellen aan ieder kind."

Meeste sterfgevallen in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië

In het rapport worden de sterftecijfers gecombineerd met inzichten in de meest voorkomende doodsoorzaken en de strategieën die nodig zijn om snel verbetering te boeken. De meeste sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar komen voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara, en in Zuid-Azië. Van alle kinderen onder de vijf jaar die in 2011 stierven, leefde 80 procent in deze gebieden. Gemiddeld sterft één op de negen kinderen in sub-Sahara Afrika vóór de vijfde verjaardag.

Gebrek aan goede gezondheidszorg

Bijna 30 procent van alle sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar wordt veroorzaakt door longontsteking en diarree. Meer dan de helft hiervan vindt plaats in vier landen: de Democratische Republiek Congo, India, Nigeria en Pakistan. Infectieziektes treffen vooral de meest arme en kwetsbare bevolkingsgroepen, die geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg.

Strijd tegen kindersterfte

Voortbouwend op de vooruitgang en de samenwerking van de afgelopen twee decennia, is onder naam van 'Committing to Child Survival: A Promise Renewed' een wereldwijde beweging ontstaan, die de overlevingskansen van kinderen wil vergroten. De kans op verdere daling van sterfgevallen onder kinderen is nog nooit zo groot geweest. Sinds juni hebben meer dan helft van alle regeringen in de wereld en vele NGO's steun toegezegd en opnieuw beloofd zich in te zetten tegen kindersterfte door zich te richten op die gebieden waar de uitdaging voor de overlevingskansen van kinderen het grootst is.

APR_Progress _Report _2012_fi

Gerelateerd aan dit onderwerp