Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

NOA: nieuw plan voor asielopvang van gezinnen

2 augustus 2012

Asielzoekerskinderen worden op dit moment opgevangen in asielzoekerscentra die verspreid zijn over het hele land. Deze opvang, die wordt uitgevoerd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) voldoet op veel punten niet aan de eisen van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat kan en moet beter. NOA (Nieuwe Opvang Asielzoekers) biedt een alternatief!

Knelpunten

Uit een onderzoek uit 2009 "Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra" blijkt dat er nog veel knelpunten zijn bij de opvang van asielzoekers. De belangrijkste zijn de lange duur van de procedure en het verblijf in het azc, de vele verhuizingen en het ontbreken van informatie. Kinderen, zo blijkt ook uit onderzoek, zijn door de huidige opvang vatbaarder voor psychische problemen.

NOA

Naar aanleiding van de knelpunten is er door enkele NGO's uit de Werkgroep Kind in azc en V.O.F Wat Werkt/De Opvoedpoli nagedacht over alternatieven. Zo ontstond het idee van NOA: Nieuwe Opvang Asielzoekers, een opvang die 'kinderrechtenproof' is, goedkoper, effectiever en humaner.

Gelukkig is er sinds het onderzoek uit 2009 al wel meer aandacht voor de positie van kinderen in asielzoekerscentra. Zo heeft het COA een coördinator Kind in de Opvang aangesteld en zijn er meer initiatieven om de situatie voor deze kwetsbare groep te verbeteren. Maar de opvang voldoet nog altijd op meerdere punten niet aan het Kinderrechtenverdrag.

Pilot

NOA is een pilot met 40 gezinnen, waarbij op 15 punten de opvang in lijn wordt gebracht met het Kinderrechtenverdrag. Belangrijk is dat de initiatieven om de asielprocedure te verkorten doorgaan. Aan het steeds maar verhuizen moet een eind komen door de opvang op één locatie te concentreren. Daarnaast moeten de kinderen en hun ouders ook veel beter worden geïnformeerd over hun situatie en de (on-)mogelijkheden in hun dagelijks leven. 

'Kind voorop', respect en eigen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken moeten de uitgangspunten zijn. Verder moet de opvang natuurlijk een veilige plek zijn voor kinderen en hun ouders. Nu blijkt dat nog niet altijd het geval.

Verder lezen:

Het rapport werd op 12 juni 2009 aangeboden aan staatssecretaris Albayrak van Justitie, die aankondigde maatregelen te zullen nemen. Ook de makers van het rapport blijven zich inzetten voor betere levensomstandigheden voor kinderen in azc's.

Kindinazc

Spraakmakende Zaken 

Het tv-programma Spraakmakende Zaken (IKON) gaat deze zomer over Kinderrechten in Nederland.

De uitzending van donderdag 2 augustus besteedt aandacht aan de opvang van asielzoekerskinderen en aan NOA. Te zien op NL. 2 om 21:15 uur.

Gerelateerd aan dit onderwerp