Plannen voor asieljongeren botsen met Kinderrechtenverdrag

26 juni 2012

Minderjarigen die alleen naar Nederland komen om asiel aan te vragen hebben op grond van het Kinderrechtenverdrag recht op bijzondere bescherming.

Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel maakt in zijn nieuwe plannen het belang van deze jongeren echter ondergeschikt aan het vreemdelingenbeleid. Defence for Children en UNICEF Nederland zijn bezorgd over de veiligheid van alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in Nederland aankloppen voor bescherming.

Lees hier verder

Gerelateerd aan dit onderwerp