Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Jongere komt op voor rechten

14 juni 2012

Ruim zes op de tien jongeren (61%) hebben wel eens moeten opkomen voor één of meer rechten uit het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit blijkt uit de jongerenrapportage over Kinderrechten in Nederland, die is opgesteld voor het VN-Kinderrechtencomité.

Voor de rapportage, geschreven door de NJR in opdracht van het Kinderrechtencollectief, werden 746 jongeren geënquêteerd en 71 jongeren in kwetsbare situaties geïnterviewd. Het eerste exemplaar van het rapport is vandaag door jongeren overhandigd aan Khadija Arib, Kamerlid voor de PvdA en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Jeugdzorg.

Aan jongeren in heel Nederland is gevraagd of ze hun rechten kennen, hoeveel waarde ze aan hun rechten hechten en of ze ooit voor die rechten hebben moeten opkomen. De verhalen van deze jongeren zijn gebundeld in de jongerenrapportage over Kinderrechten in Nederland. Daarin worden het recht om je mening uit te spreken (25%), het recht op gelijke behandeling van alle kinderen (18%) en het recht op bescherming tegen geweld (15%) door jongeren genoemd als rechten die zij wel eens hebben moeten bevechten. De ondervraagde jongeren zeggen dat Nederland een goed land is om te wonen, maar ook dat het nog beter kan.

Geschonden rechten

Jongeren denken onder andere dat de rechten van leeftijdsgenoten in kwetsbare situaties nog dagelijks worden geschonden. Deze jongeren ervaren inderdaad op meerdere terreinen dat hun rechten in de praktijk niet goed geregeld zijn. Zo blijkt dat jongeren in een jeugdzorginstelling, justitiële jeugdinrichting of asielzoekerscentrum problemen ervaren met hun recht op privacy. Daarnaast geven ze aan dat de begeleiding vaak lijkt te handelen volgens het boekje zonder te kijken naar wat de jongeren echt nodig hebben en op welke wijze de jongeren het beste benaderd kunnen worden. Jonge vluchtelingen ervaren dat zij geen privacy hebben, geen plek hebben om te spelen en dat het vaak lang duurt voordat ze onderwijs krijgen. Ze zeggen zich veel zorgen te maken over hun onzekere situatie.

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, NJR, CG-Raad, Terre des Hommes, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Gerelateerd aan dit onderwerp