Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Terugkeerhuizen niet in belang van kind

5 juni 2012

UNICEF Nederland heeft het terugkeerbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen geëvalueerd. Belangrijkste conclusie: het beleid houdt te weinig rekening met de belangen van het kind zelf en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag.

De bevindingen staan in het rapport "Return of separated children to return houses in countries of origin", dat vandaag wordt gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: het beleid houdt te weinig rekening met de belangen van het kind zelf en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag.

De officiële lancering van het rapport is in Den Haag, waar het zal worden aangeboden aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa, mevrouw Maud de Boer-Buquicchio.

Het rapport is bijzonder actueel gezien de lopende plannen van de Nederlandse en andere Europese regeringen, om een ​​terugkeerhuis in Afghanistan op te zetten. Nederland steunt al terugkeerhuizen in Angola en de Democratische Republiek Congo.

UNICEF ​​Nederland bepleit in dit rapport dat de terugkeer van kinderen naar terugkeerhuizen in landen van herkomst alleen mag worden uitgevoerd als er voldoende waarborgen zijn voor de bescherming en handhaving van de belangen van het kind, in overeenstemming met het VN-Kinderrechtenverdrag  en andere internationale kinderbeschermingsregels.

Verder bepleit UNICEF Nederland in het rapport voor de invoering van een 'Best interests determination', een formele belangenmeting voor elk individueel kind. Om zo'n belangenmeting mogelijk te maken, zit er bij het rapport een checklijst 'kind en terugkeer'. Een praktisch middel om te beoordelen of terugkeer in het belang van het kind is en zo ja, hoe dit moet worden georganiseerd op een manier die de veiligheid en rechten van kinderen garandeert.

Rapport over terugkeerhuizen

Terugkeerhuizen

 

  • Download de Nederlandstalige versie van de volledige  ECRE/Save the Children Checklist (38 pag.)
  • Download de handzame UNICEF Nederland Checklist Kind en Terugkeer (1 pag.)
  • Lees hier het artikel in Trouw  van 31 mei over het rapport over terugkeerhuizen.
  • Lees hier het artikel in Trouw van 5 juni over het rapport over terugkeerhuizen.