Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Stop uitzetten gewortelde kinderen

23 mei 2012

UNICEF Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse overheid op om kinderen die onder de nieuwe Kinderasielwet vallen met het zicht op de verkiezingen niet meer uit te zetten. Het blijkt om maximaal 500 kinderen te gaan.

Als na de verkiezingen een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter het wetsvoorstel voor gewortelde kinderen van PvdA/ChristenUnie schaart, is de kans groot dat deze kinderen een verblijfsvergunning krijgen. Hen nu nog uitzetten is in strijd met het Kinderrechtenverdrag, niet in het belang van het kind omdat ze het risico lopen nog verder beschadigd te raken en daarmee onaanvaardbaar. 

Naamloos -2

Jaren in onzekerheid

UNICEF Nederland en Defence for Children roepen op om het uitzetten van kinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn "controversieel" te verklaren en vraagt de Tweede Kamer de uitzettingen op te schorten. Enkele honderden asielzoekerskinderen leven nu al jaren in onzekerheid over hun toekomst, en dit brengt emotionele schade met zich mee.

500 kinderen

UNICEF Nederland en Defence for Children schatten dat er maximaal 500 kinderen onder het wetsvoorstel van de PvdA/ChristenUnie - en het Kinderpardon van GroenLinks - vallen. Deze groep is een stuk kleiner dan dikwijls geschat werd. Deze kinderen nu nog uitzetten is onverantwoord. Het risico dat zij daardoor nog verder beschadigd raken, is erg groot. Het gaat om een kleine overzichtelijke groep kinderen die nu beschermd kan en moet worden.