Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Overheid moet juist nu zorgen voor kwetsbare kinderen

3 april 2012

Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat kwetsbare kinderen de dupe worden van de decentralisatie en bezuinigingsmaatregelen. Dat stelt het Kinderrechtencollectief bij de presentatie van zijn rapportage 'Kinderrechten in Nederland 2008-2012', dat vandaag aan de Tweede Kamer is gepresenteerd.

Dat stelt het Kinderrechtencollectief bij de presentatie van zijn rapportage 'Kinderrechten in Nederland 2008-2012', dat vandaag aan de Tweede Kamer is gepresenteerd.

Nederland, dat sinds 1995 gebonden is aan het VN-Kinderrechtenverdrag, moet iedere vijf jaar rapporteren aan het VN Kinderrechtencomité over de situatie waarin kinderen in Nederland leven. Over het algemeen gaat het goed met de kinderen in Nederland.  Maar er zijn ook kinderen waarmee het minder goed gaat. Kinderen die te maken hebben met armoede, met jeugdzorg , die gehandicapt zijn of rondzwerven. Kinderen die nu nog wel met zogenaamde 'rugzakjes' kunnen meedoen in het onderwijs, of kinderen die in Nederland geworteld zijn maar geen verblijfsrecht hebben.

Naleven van de rechten van alle kinderen

Het Kinderrechtencollectief maakt zich zorgen dat met name kwetsbare kinderen de dupe dreigen te worden van de verschillende maatregelen die de overheid op stapel heeft staan zoals de decentralisatie van de jeugdzorg  en de bezuinigingsmaatregelen. Bij deze maatregelen staan de belangen van kinderen niet centraal; het is onbekend wat de effecten van de bezuinigingen op kinderen zullen zijn.


Het Kinderrechtencollectief doet in haar rapport vele aanbevelingen om de positie van kwetsbare kinderen te verbeteren. Een van de aanbevelingen is dat de kennis over kinderrechten vergroot moet worden.  Daartoe heeft UNICEF Nederland een eerste aanzet gegeven door een UNICEF leerstoel Kinderrechten in te richten aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Update: Regeringsrapport Kinderrechten Nederland

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 juli 2012 de vierde periodieke Nederlandse rapportage inzake implementatie VN-Kinderrechtenverdrag aan de Tweede Kamer gestuurd. In de rapportage legt Nederland verantwoording af over het gevoerde beleid op het terrein van kinderrechten.

Op grond van artikel 44 IVRK zijn lidstaten die het VN-Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd verplicht periodiek verslag uit te brengen over het gevoerde beleid op het terrein van kinderrechten.

Nog niet definitief

De vierde periodieke rapportage, over de periode oktober 2006 tot oktober 2011, die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft verzonden is nog niet de definitieve versie. Deze wordt nog samengevoegd met de rapportages van Aruba, Curaçao en Sint Maarten tot één gezamenlijke Koninkrijksrapportage.

Zodra de rapportages van Aruba, Curaçao en Sint Maarten samengevoegd zijn, wordt de volledige Koninkrijksrapportage aan zowel het VN- Kinderrechtencomité in Genève als aan de Tweede Kamer verzonden. Naar verwachting zal de Koninkrijksrapportage eind 2013/begin 2014 door het VN- Kinderrechtencomité in Genève worden behandeld.

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, NJR, CG-Raad, Terre des Hommes, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Jeugdjournaal: 'Kinderen weten weinig van rechten'

Het Jeugdjournaal zond op 3 april 2012 een reportage uit over het rapport van het Kinderrechtencollectief. Op de site van het Jeugdjournaal kun je de uitzending terugkijken.

Rapport Kinderrechten in Nederland 2008-2012

Je kunt het hiernaast besproken rapport van het Kinderrechtencollectief downloaden (pdf)

Cover Rapport Kinderrechtencollectief