Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Wereld Water Dag: plattelandsbevolking merkt weinig van vooruitgang

22 maart 2012

Op 22 maart viert de wereld Wereld Water Dag. UNICEF roept ter gelegenheid hiervan regeringen op om speciale aandacht te schenken aan degenen die ver weg wonen van verbeterde voorzieningen.

Arme bevolkingsgroepen in plattelandsgebieden hebben nog steeds onvoldoende toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Twee weken geleden bleek uit het rapport 'Progress on Drinking Water and Sanitation 2012' van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het Millenniumdoel voor het halveren van het aantal mensen dat wereldwijd geen toegang heeft tot schoon drinkwater, is bereikt. 89 procent van de wereldbevolking (dat zijn ruim 6 miljard mensen) maakt gebruik van verbeterde watervoorzieningen. 

Ongelijke verdeling tussen stad en platteland

De situatie is echter vooral verbeterd voor de bewoners van stedelijke gebieden. 783 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot schoon drinkwater. Van dit aantal wonen 653 miljoen mensen op het platteland. Vooral in de armste landen, bijvoorbeeld die in Sub-Sahara Afrika, is deze ongelijke verdeling tussen stad en platteland het grootst.

Wat sanitaire voorzieningen betreft, is de situatie nog erger. Veruit de meerderheid van de wereldbevolking die geen toegang heeft tot behoorlijke sanitaire voorzieningen, woont in plattelandsgebieden. Dat zijn bijna 2 miljard mensen.

Kwetsbaar voor ziektes

"Regeringen moeten ervoor zorgen dat ook de armsten van hun investeringen profiteren," zegt Sanjay Wijesekera van UNICEF. "Als ze dat niet doen, zullen grote aantallen van hun bevolking, vooral kinderen, in toenemende mate kwetsbaar zijn voor ziektes."

16 miljoen uur water halen

Vooral vrouwen en meisjes weten hoe het is om geen schoon water in de buurt te hebben. Onderzoekers zijn in 25 landen in Sub-Sahara Afrika nagegaan hoe op dit gebied de taken zijn verdeeld. Vrouwen en meisjes moeten in de meeste gevallen minstens één keer per dag water halen. In de onderzochte landen spenderen alle vrouwen dagelijks in totaal minstens 16 miljoen uur aan het halen van water. Voor mannen is dit 'slechts' zes miljoen uur en voor kinderen 4 miljoen uur.

Over 'Progress on Drinking Water and Sanitation 2012'

Cover Rapport WatSan

UNICEF en de WHO werken samen in de 'WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation' (JMP). Zij monitoren in het kader van de Millenniumdoelen de vooruitgang op het gebied van voorzieningen voor schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (die onderdeel uitmaken van Millenniumdoel 7 voor een duurzaam leefmilieu). De JMP publiceert elke twee jaar een rapport.

Gerelateerd aan dit onderwerp