Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Mogelijk miljoenen kinderen niet geregistreerd

8 maart 2012

Baby_moederVoor veel moeders is het niet mogelijk een kind in te schrijven zonder toestemming van hun echtgenoot of andere mannelijke familieleden. Ook voor alleenstaande moeders is de drempel vaak groot. Zelfs als er wel wettelijke regels zijn die voorzien in registratie van kinderen door de moeder, zijn er vaak in de praktijk obstakels die geboorteregistratie in de weg staan.

Recht op een naam

In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is vastgelegd dat elk kind recht heeft op een naam en een nationaliteit. Met een geboortebewijs bestaat een kind officieel; zonder bewijs is de kans groot dat het bijvoorbeeld niet naar school kan, het geen medische zorg krijgt en kwetsbaar is voor misbruik en uitbuiting. Plan werkt sinds begin dit jaar wereldwijd samen met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om ervoor te zorgen dat alle geboortes geregistreerd worden, ook als moeders op de vlucht zijn.

Ook UNICEF wil geboorteregistratie

Ook UNICEF wil bewerkstelligen dat landen niet alleen het Kinderrechtenverdrag ondertekenen, maar ook echt alles doen wat in hun macht ligt om barrières voor inschrijving van kinderen door moeders op te heffen.