Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Millenniumdoel bereikt: 6 miljard mensen hebben toegang tot schoon water

6 maart 2012

Het Millenniumdoel voor het halveren van het aantal mensen dat wereldwijd geen toegang heeft tot schoon drinkwater is bereikt. Ruim voor de deadline, want 'pas' in 2015 moeten alle Millenniumdoelen zijn gehaald.

meisje_wassenUNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) melden dit in het rapport  'Progress on Drinking Water and Sanitation 2012', dat vandaag verschijnt.

"Dit is een mijlpaal voor de hele wereldbevolking. Een van de eerste Millenniumdoelen is bereikt," zegt Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. "Dat het is gelukt om meer mensen toegang te geven tot schoon water is een enorme bevestiging voor diegenen die de Millenniumdoelen niet zien als irreëel, maar als vitale instrumenten om de levens van de allerarmsten te verbeteren."

Het rapport meldt dat eind 2010 89 procent van de wereldbevolking (ruim 6 miljard mensen) gebruik maakte van verbeterde drinkwatervoorzieningen. Dat is 1 procent meer dan de 88 procent die in 2000 voor het  Millenniumdoel was vastgesteld. UNICEF en de WHO schatten dan in 2015 dit percentage zal zijn toegenomen tot 92 procent.

"Vooral voor kinderen is dit goed nieuws," zegt Anthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal. "Elke dag overlijden meer dan 3.000 kinderen aan de gevolgen van diarreeziekten. Dat dit doel is bereikt, zal op termijn een daling in de kindersterfte opleveren."

Slecht nieuws over sanitaire voorzieningen

De UNICEF-directeur plaatst wel een grote kanttekening bij het succes. Minstens 11 procent van de wereldbevolking (dat zijn 783 miljoen mensen) heeft nog steeds geen toegang tot schoon drinkwater. Bovendien moeten miljarden mensen het stellen zonder sanitaire voorzieningen. De wereld zal de deadline voor het Millenniumdoel dat hiervoor in het leven is geroepen waarschijnlijk niet halen.

Slechts 63 procent van de wereldbevolking maakt gebruik van sanitaire voorzieningen en in 2015 zal dit maar 67 procent zijn. Deze percentages liggen ver onder het doelpercentage van 75 procent. Momenteel beschikken 2,5 miljard mensen niet over een eenvoudig toilet.

Schoon water voor iedereen is één ding, zonder goede sanitaire voorzieningen en hygiëne blijft het risico op ziekte-uitbraken zeer groot. "Bijna 10 procent van alle ziektes is  gerelateerd aan vervuild water, slechte hygiëne en het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen," zegt Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO.

Verschillen tussen regio's, landen en in landen zelf

waterflesHet rapport vermeldt dan ook de enorme barrières die de wereld nog moet nemen. De gemiddelde cijfers die wereldwijd gelden, verhullen namelijk de grote verschillen tussen regio's en landen onderling en die in landen zelf.

In Sub-Sahara Afrika heeft bijvoorbeeld slechts 61 procent van de bevolking toegang tot schoon water. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Noord-Afrika en grote delen van Azië is dit maar liefst 90 procent of meer.

Ook het platteland ligt ver achter op stedelijke gebieden. In de minst ontwikkelde landen krijgen van elke honderd mensen er 97 geen water via een waterleiding aangevoerd. 14  procent van de plattelandsbevolking drinkt water rechtstreeks uit rivieren en meertjes.

In landen zelf profiteren de rijkste mensen van de verbeteringen op het gebied van schoon water en sanitaire voorzieningen; de armsten staan nog steeds op grote achterstand.

Het ontbreken van behoorlijke toiletten geeft - zoals al gezegd -  ziektes vrij spel. Hoeveel werk er op dit gebied nog valt te verrichten, blijkt uit het feit dat ruim 1 miljard mensen hun behoeften doen in de openlucht. Dit gebeurt zelfs nog in  Brazilië, India en China, de zogenaamde BRIC-landen die hun economieën snel zien groeien. In India gaat het om 626 miljoen mensen, in China om 14 en in Brazilië om 7,2 miljoen mensen.

Schoon water en sanitaire voorzieningen zijn mensenrechten

"We moeten nu een volgende stap zetten," zegt VN-baas Ban Ki-moon. "We moeten degenen helpen die het moeilijkst bereikbaar zijn, de armsten en de meest benadeelde mensen. De Verenigde Naties hebben schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen erkend als mensenrechten. Dit betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat ieder mens hiertoe toegang heeft."

In september 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen de 'United Nations Millennium Declaration' ondertekend. Daarmee verbinden zij zich aan het behalen van acht doelstellingen om de wereldwijde armoede aan te pakken.

Over 'Progress on Drinking Water and Sanitation 2012'

Cover Rapport WatSan

UNICEF en de WHO werken samen in de 'WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation' (JMP). Zij monitoren in het kader van de Millenniumdoelen de vooruitgang op het gebied van voorzieningen voor schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (die onderdeel uitmaken van Millenniumdoel 7 voor een duurzaam leefmilieu). De JMP publiceert elke twee jaar een rapport.

Download het rapport (PDF)

Gerelateerd aan dit onderwerp