Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF: Kinderasielwet stap in goede richting

1 maart 2012 Op maandag 27 februari presenteerden de PvdA en de ChristenUnie hun initiatiefwet voor asielzoekerskinderen die in Nederland 'geworteld' zijn: de 'Kinderasielwet'.

Zij deden dat samen met Groen Links die met het Kinderpardon eveneens een oplossing zoekt voor kinderen die al jaren in Nederland zijn.

UNICEF is blij dat er serieus gezocht wordt naar een structurele oplossing voor de langdurige onzekerheid waarin veel vreemdelingenkinderen leven. Het wetsvoorstel is een stap in de goede richting om een einde te maken aan die lange onzekerheid. Het VN-Kinderrechtenverdrag draagt de overheid ook op om te zorgen dat kinderen zich ongestoord kunnen ontwikkelen.

Eerder een verblijfsvergunning

UNICEF is echter met andere kinderrechtenorganisaties en -deskundigen van mening dat vreemdelingenkinderen veel eerder dan pas na de voorgestelde acht jaar een verblijfsvergunning moeten krijgen. Uit onderzoek blijkt dat uitzetting na een periode van vijf jaar schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

Ook zouden de voorwaarden waaronder kinderen gebruik kunnen maken van de regeling minder strikt moeten zijn. De kans is anders zeer groot dat er met deze regeling toch weer kinderen buiten de boot zullen vallen.

Maatschappelijke steun

Uit het wetsvoorstel en de petitie voor het Kinderpardon blijkt dat politieke partijen en burgers er voorstander van zijn dat kinderen die al jaren in Nederland opgroeien, hier rechtmatig moeten kunnen blijven. Dat er een einde moet komen aan de onzekerheid die zo schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

Veel mensen hebben hun handtekening gezet onder de actie voor een Kinderpardon op http://www.kinderpardon.nu/. Ook hebben veel gemeenten een motie aangenomen waarin zij minister Leers voor Immigratie & Asiel oproepen om een regeling te treffen voor kinderen die al zo lang in Nederland wonen.

Het wetsvoorstel 'Kinderasielwet' stelt voor om een regel in de wet op te nemen waarin staat dat kinderen die hier geworteld zijn een verblijfsvergunning krijgen. Een kind moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • hij/zij moet langer dan acht jaar in Nederland zijn en een asielvergunning hebben aangevraagd;
  • hij/zij moet jonger zijn dan 21 jaar en bij aankomst in Nederland jonger zijn geweest dan tien jaar;
  • hij/zij moet de hele tijd in Nederland zijn geweest.

Kritiek Raad van State

De Raad van State heeft kritiek op het wetsvoorstel. Het hoogste adviescollege van de regering wijst erop dat schrijnende gevallen altijd bij de minister kunnen aankloppen. Bovendien worden gezinnen zo aangemoedigd om hun procedure op te rekken tot een kind acht jaar in Nederland is.

De indieners van het wetsvoorstel zullen de komende tijd de schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer beantwoorden. Daarna volgt een behandeling in de Kamer.

Links