Kinderen in Niger stoppen met school door honger

8 februari 2012

De voedselschaarste in Niger wordt steeds nijpender. Kinderen kunnen niet meer naar school doordat ze te weinig energie hebben, of omdat ze moeten werken om inkomsten te genereren.

Vooral kinderen jonger dan vijf jaar zijn kwetsbaar voor de gevolgen van ondervoeding.

De gehele Afrikaanse Sahel kampt met voedselschaarste. Door de droogte en mislukte oogsten dreigt er een hongersnood. Op het moment dat er niet genoeg te eten is, kan educatie al snel een bijzaak worden. Want welk kind kan zich concentreren met een rommelende maag?

Zara-OmouZara (14) en Oumou (16) moeten overleven op één maaltijd per dag. Ze gaan nog wel naar school, maar niemand weet hoe lang dat nog kan. 'We hebben nog nooit zo weinig te eten gehad', vertelt Oumou. 'Natuurlijk wil ik erg graag naar school blijven gaan, maar soms heb ik zo'n honger dat ik het schoolbord niet eens kan zien.' Het aantal leerlingen op de school van Oumou en Zara is inmiddels al gedaald van 180 naar 100.

SemanaHele families zijn verhuisd naar andere plaatsen. Een van hen is Semana (12). Met zijn familie is hij zestig kilometer verderop gaan wonen, op zoek naar eten. Semana kan niet meer naar school, maar moet zijn vader helpen om geld te verdienen. Ze vervoeren goederen per ezelkar, en verdienen daar ongeveer twee euro per dag mee.

 

UNICEF maakt zich zorgen om de kinderen die in de Sahel wonen. Als deze kinderen van school gaan, verandert  hun toekomstperspectief aanzienlijk. In Niger leeft 66 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Educatie is een goede manier om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Daarom werkt UNICEF samen met lokale overheden en het Wereldvoedselprogramma (WFP) om de monden van schoolkinderen te voeden. Naar schatting is 30 miljoen dollar nodig om de kinderen in Niger dit jaar van het broodnodige voedsel te voorzien. Om kinderen in de gehele Sahel te kunnen helpen, heeft UNICEF 67 miljoen dollar nodig.

Gerelateerd aan dit onderwerp