Kaartenactie voor asielzoekerskinderen in gezinslocaties

12 januari 2012

Kerk in Actie start een actie om de levensomstandigheden van asielzoekerskinderen te verbeteren. Ze vragen hun achterban om een kaart naar minister Leers te sturen.

Kaartenactie GezinslocatiesBehalve Kerk in Actie hebben ook UNICEF, Defence for Children en VluchtelingenWerk hun zorgen geuit over de levensomstandigheden van kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uit onderzoek gehouden in gezinslocaties in Katwijk en Gilze Rijen blijkt dat het met deze kinderen niet goed gaat. Zo is het onderwijs er onder de maat en de toegang tot gezondheidszorg niet gewaarborgd.

Minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel komt tegemoet aan veel van onze zorgen. Dat is een mooie eerste stap, maar we blijven bij de minister aandringen op het naleven van het gehele Kinderrechtenverdrag. De gezinslocaties moeten kindvriendelijk worden en de gezinnen die deelnemen aan het terugkeerproces moeten een veel betere begeleiding krijgen.

Kaartenactie voor asielzoekerskinderen in gezinslocaties