Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Minister Leers reageert op zorgen over gezinslocaties

22 december 2011

Minister Leers  heeft gisteravond een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin reageert hij op de zorgen van UNICEF, Defence for Children en Vluchtelingenzorg over de situatie in de gezinslocaties in  Katwijk en Gilze-Rijen.

In deze gezinslocaties verblijven uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen. UNICEF en Defence for Children vinden de locaties ongeschikt voor kinderen. Zo is het onderwijs onder de maat en de toegang tot gezondsheidszorg is niet gewaarborgd. Ook VluchtelingenWerk had een brandbrief gestuurd. Daarin stelt de organisatie dat het samenbrengen van gezinnen in moeilijkheden op één locatie met een zeer sober regime niet werkt.

De minister komt tegemoet aan veel van onze zorgen op het gebied van kinderrechten: 

  • Lopende medische behandelingen worden voortgezet als artsen dat noodzakelijk vinden.
  • Mensen met kinderen worden alleen naar Katwijk of Gilze overgeplaatst als er onderwijs geregeld is en het zeker is dat kinderen binnen twee weken naar school kunnen.
  • De meldplicht op zon- en feestdagen vervalt.
  • Reiskosten voor arts en onderwijs worden vergoed.
  • Er komen speeltoestellen. 

Wij vinden dit een mooie eerste stap, maar wij zullen bij de minister blijven aandringen op het naleven van het gehele Kinderrechtenverdrag. Enerzijds betekent dit het kindvriendelijk maken van de gezinslocaties. Anderzijds moet de begeleiding van de gezinnen in het terugkeerproces veel centraler staan. Een extra verhuizing naar een gezinslocatie is voor de kinderen een onnodige extra belasting die schadelijk is. 

Uiteraard zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen.  Als ouders die verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken -bijvoorbeeld doordat ze in een situatie zitten waarin dat ze onmogelijk wordt gemaakt- dan heeft de overheid een eigen zorgverplichting ten opzichte van de kinderen. De kans op kindermishandeling in de gezinslocaties is momenteel onevenredig groot. 

Kamerbrief van minister Leers

Quickscan van UNICEF Nederland en Defence for Children

Rapport over gezinslocaties