Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

VN nemen nieuw Protocol bij Kinderrechtenverdrag aan

21 december 2011

Op 19 december 2011 heeft de Algemene Vergadering van de VN in New York een nieuw Facultatief Protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag aangenomen. Dit Protocol maakt het  mogelijk om  een klacht in te dienen over kinderrechtenschendingen bij het VN-Kinderrechtencomité.

Kinderen zelf of vertegenwoordigers kunnen in de toekomst een klacht over een kinderrechtenschending voorleggen als zij via de nationale procedures geen (geschikte) oplossing hebben kunnen bereiken.

Voorwaarde voor het in behandeling nemen van een klacht door het Comité is wel dat het desbetreffende land het Protocol ondertekend en geratificeerd heeft. Daarbij komt dat voordat het Protocol überhaupt in werking kan treden, tien landen het Protocol moeten ondertekenen en ratificeren. Het is mogelijk voor landen om dit te doen vanaf 2012.

Bij andere mensenrechteninstrumenten is het al langer mogelijk om op internationaal niveau een klacht voor te leggen. Zo is het mogelijk om te klagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Voor klachten over kinderrechtenschendingen was bij de introductie van het VN Kinderrechtenverdrag in 1989 niet een dergelijke mogelijkheid gecreëerd.

De klachtenprocedure is het derde Protocol bij het Kinderrechtenverdrag. Eerder werden protocollen aangenomen inzake de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten en inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Nederland heeft beide Protocollen ondertekend en geratificeerd. Het is nu zaak dat Nederland dit nieuwe derde Protocol zo snel mogelijk ratificeert.