Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Actie Kinderpardon - UNICEF pleit voor structurele oplossing

20 december 2011

Op internet is een actie voor een kinderpardon gestart. Het initiatief wil een verblijfsvergunning voor asielzoekerskinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn.

Het Kinderpardon zou een oplossing bieden voor veel kinderen die nu in angst leven ooit uitgezet te worden. UNICEF Nederland zou voor deze kinderen ontzettend blij zijn als de actie een succes wordt. Maar het is een korte-termijn-oplossing voor een probleem dat een structurele oplossing behoeft.

In strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag

UNICEF Nederland strijdt al langer voor een verblijfsrecht van kinderen die in Nederland geworteld zijn geraakt. Kinderen die na lang verblijf in Nederland alsnog worden uitgezet, lopen grote kans op schade. Onderzoek van de Universiteit Groningen toont aan dat kinderen die vijf jaar in Nederland wonen en naar school gaan zodanig geworteld zijn dat hun uitzetting hun ontwikkeling ernstig schaadt. Het is niet in het belang van kinderen om gedurende vele jaren in onzekerheid te blijven over de vraag of ze wel of niet een toekomst kunnen opbouwen in Nederland. Daarom heeft UNICEF er al vele malen eerder voor gepleit om kinderen na vijf jaar een status te geven (zie bijvoorbeeld het rapport 'Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra' uit 2009.

UNICEF Nederland wijst erop dat uitzetting van (alleenstaande) minderjarige asielzoekers die langer dan vijf jaar in ons land verblijven, in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is geratificeerd.

Wetsvoorstel gewortelde kinderen

Een belangrijke stap in de goede richting is gezet met het wetsvoorstel van de PvdA/Christenunie over in Nederland gewortelde asielzoekerskinderen. Daarin is in ieder geval erkend dat kinderen door het enkele feit dat ze lang in Nederland zijn, rechten opbouwen.

UNICEF Nederland pleit echter voor  twee belangrijke aanpassingen van het wetsvoorstel. De termijn van acht jaar is te lang voor kinderen. Vijf jaar onzekerheid zorgt al voor een enorme druk in het leven van een kind. Bovendien zou de regeling ook moeten gelden voor kinderen die geen asiel hebben aangevraagd, maar  een andere vergunning. Ook zij  kunnen immers in Nederland geworteld zijn geraakt. De actie voor het Kinderpardon hanteert dezelfde criteria als het wetsvoorstel van de PvdA/Christenunie.