Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Terre des Hommes en UNICEF roepen minister Kamp op kinderarbeid in de huishouding aan te pakken

13 december 2011

Kinderrechtenorganisaties Terre des Hommes en UNICEF zijn zeer teleurgesteld dat minister Kamp aangeeft dat Nederland het ILO Verdrag 189 waarschijnlijk niet zal ratificeren.

Vooralsnog heeft de Nederlandse overheid aangegeven dit verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) niet te willen bekrachtigen. Kinderrechtenorganisaties Terre des Hommes en UNICEF vragen minister Kamp van Sociale Zaken met klem dit wel te doen.

Hedendaagse Assepoesters beschermen

Wereldwijd werken tussen de 15 en de 30 miljoen kinderen in huishoudens van andere gezinnen. Ze maken lange dagen, doen gevaarlijk werk en worden vaak psychologisch en lichamelijk mishandeld. Deze hedendaagse Assepoesters zijn veelal meisjes afkomstig uit arme families. Ze zijn onzichtbaar voor de buitenwereld, volledig onbeschermd en leven een geïsoleerd bestaan binnen de muren van een familie. De afzondering maakt jonge meisjes extra kwetsbaar voor seksueel misbruik en mishandeling door bewoners of bezoekers van het huis.

Het ILO-verdrag is een belangrijk instrument om deze vorm van kinderarbeid aan te pakken. Terre des Hommes en UNICEF maken zich grote zorgen over het negatieve signaal dat Nederland af zal geven door het verdrag niet te ratificeren. Daarom vragen wij de Nederlandse regering nadrukkelijk om dit wel te doen en zo ratificatie door andere landen - waar aanpak van deze vorm van kinderarbeid hard nodig is - niet in de weg te staan.     

ILO 189

Een fenomeen dat zo is ingebed in veel landen, is moeilijk te bestrijden. Daarom is het verdrag voor de bescherming van Huishoudelijk Werkers (ILO 189) een mijlpaal in de strijd tegen kinderarbeid. Tientallen miljoenen vrouwen en kinderen die als huishoudster werkzaam zijn, kregen hiermee de status van werknemer. Huishoudelijk werk voor derden wordt nu erkend als formeel werk, met alle bijbehorende rechten en verplichtingen. Een belangrijke stap voorwaarts is dat huishoudelijk werk nu ook valt onder het ILO Verdrag 138 over de minimumleeftijd voor werken: kinderen onder de 15 jaar (voor sommige landen 14 jaar) mogen niet meer aangesteld worden in de huishouding. Voor kinderen boven die leeftijd mag huishoudelijk werk het volgen van onderwijs niet in de weg staan.

Voortrekkersrol op het gebied van kinderarbeid

Opvallend is dat veel Westerse landen het verdrag toejuichen, maar zelf niet ratificeren. Ook Nederland hoort hierbij, omdat met de ondertekening van het verdrag ook de volwassen hulp in de huishouding rechten en plichten krijgt als een werknemer. En dan wordt het opeens lastig, want veel Nederlandse gezinnen hebben een hulp.

In de strategie Mensenrechten in het buitenlandbeleid "Verantwoordelijk voor vrijheid" is echter opgenomen dat Nederland een voortrekkersrol op het gebied van kinderarbeid heeft en het wereldwijde verbod op kinderarbeid zal blijven bevorderen. Ook vermeldt deze strategie dat Nederland zich sterk zal maken voor universele ratificatie en tenuitvoerlegging van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO. Dat kan natuurlijk alleen als Nederland zelf het goede voorbeeld geeft.

Gerelateerd aan dit onderwerp