"Kamer laat structurele oplossing voor jongeren als Mauro liggen"

1 november 2011

UNICEF Nederland vindt de beslissingen die de Tweede Kamer vandaag heeft genomen over het verblijfvan de 18-jarige Mauro en andere jongeren zoals hij, een gemiste kans. De Kamer heeft een structurele oplossing - in lijn met VN-Kinderrechtenverdrag - voor jongeren als Mauro laten liggen.

De Kamer heeft een structurele oplossing - in lijn met VN-Kinderrechtenverdrag - voor jongeren als Mauro laten liggen.

Twee moties

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag twee moties verworpen. In de eerste motie werd minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) opgeroepen om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken. In de tweede motie werd gevraagd om een algemenere regeling te maken voor jongeren als Mauro.

Uitzetting in strijd met Kinderrechtenverdrag

UNICEF Nederland liet eerder weten dat uitzetting van alleenstaande minderjarige asielzoekers als Mauro, die langer dan vijf jaar in ons land verblijven, in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is geratificeerd.

UNICEF Nederland blijft zich inzetten voor jongeren als Mauro. 

Gerelateerd aan dit onderwerp