Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Uitzetting van Mauro in strijd met VN-Kinderrechtenverdrag

28 oktober 2011

Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft op 26 oktober 2011 bekendgemaakt dat  de achttienjarige Mauro geen verblijfsvergunning krijgt. Mauro verblijft al acht jaar in een pleeggezin en is inmiddels volledig ingeburgerd en geworteld in Nederland.

UNICEF Nederland toetst het beleid van de Nederlandse regering aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarin staat het belang van het kind altijd voorop. Onderzoek toont aan dat kinderen die vijf jaar in Nederland wonen en naar school gaan zodanig geworteld zijn, dat hun uitzetting hun ontwikkeling ernstig schaadt. Het is niet in het belang van kinderen om gedurende vele jaren in onzekerheid te blijven over de vraag of ze wel of niet een toekomst kunnen opbouwen in Nederland.

Donderdag 27 oktober heeft de Tweede Kamer weer gedebatteerd over de status van Mauro. Een aantal partijen heeft moties ingediend, o.a. over het gebruik van discretionaire bevoegdheid door Minister Leers, en het opstellen van een regeling voor jongeren als Mauro. Aankomende dinsdag stemt de Tweede Kamer hierover.

UNICEF Nederland wijst erop dat uitzetting van alleenstaande minderjarige asielzoekers als Mauro, die langer dan vijf jaar in ons land verblijven, in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag, dat ook door Nederland is geratificeerd.

Bewaker van het Kinderrechtenverdrag

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt de basis van het werk van UNICEF. Het verdrag is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Inmiddels hebben 193 landen - waaronder Nederland - het verdrag geratificeerd. Dat betekent dat zij hun nationale wetgeving in overeenstemming hebben gebracht met de uitgangspunten van het verdrag.