12 Nieuw schooljaar begonnen in Somalie, Kenia en Ethiopie

12 september 2011 In Somalië, Kenia en Ethiopië is het nieuwe schooljaar begonnen. Hoewel dit een onbelangrijk detail lijkt in een gebied waar honger het dagelijks leven bepaalt, is het dat toch echt niet.

In crisisgebieden spelen scholen een cruciale rol in de hulpverlening aan de bevolking. Tijdens de vakantie zijn bijvoorbeeld scholen in Somalië en Kenia open gebleven, zodat ondervoede kinderen daar konden meedoen aan voedingsprogramma's.

Nu het schooljaar weer is begonnen, krijgen kinderen in opvangkampen de kans om onderwijs te volgen. Vooral meisjes en andere kwetsbare kinderen zullen zelfs voor het eerst naar school gaan.

Veilige plek

In de door honger getroffen gemeenschappen fungeren scholen als een veilige plek voor kinderen, waar ze bovendien toegang hebben tot schoon water en wc's.

UNICEF zorgt in de drie landen voor onder meer hulpgoederen, onderwijsmaterialen en trainingen van onderwijzers.

Gerelateerd aan dit onderwerp