06 Hongersnood in Somalie breidt zich uit

6 september 2011 In Somalië breidt de hongersnood zich in het zuiden uit.

Ongeveer 4 miljoen inwoners van Somalië verkeren in een crisissituatie, dat is bijna de helft van de totale bevolking van het land. Van dit aantal wonen 3 miljoen mensen in het zuiden.

750.000 mensen in levensgevaar

In de zes regio's in Somalië waar hongersnood heerst, dreigen 750.000 mensen van de honger om te komen als er niet snel hulp komt. In juli van dit jaar bedroeg dit aantal 350.000.

Gerelateerd aan dit onderwerp