18 Voor 400.000 Somalische kinderen dreigt hongerdood

18 augustus 2011

Mitchell liet weten dat Groot-Brittannië via UNICEF meer dan 28 miljoen euro aan hulpgoederen levert. Het gaat om voedsel, genoeg voor 200.000 mensen gedurende twee maanden, en om vaccins tegen mazelen voor 800.000 kinderen.

Bron: AP/Volkskrant