Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Jaarbericht Kinderrechten: kwetsbare jongeren meer prioriteit nodig

23 mei 2011

Het kabinet moet kwetsbare kinderen en jongeren meer prioriteit geven.

Jaarbericht Kinderrechten: kwetsbare jongeren meer prioriteit nodig

Dit staat in het Jaarbericht Kinderrechten, dat maandag 23 mei is overhandigd door Defence for Children en UNICEF Nederland aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Al jaren neemt de jeugdcriminaliteit af. Toch heeft het kabinet Rutte een strengere en hardere aanpak aangekondigd van jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan. Dit aangekondigde beleid werkt criminalisering en uitsluiting van jongeren in de hand.

Het zijn juist de jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan, die extra aandacht nodig hebben vanwege hun kwetsbare positie. Dat geldt ook voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld, worden uitgebuit in de prostitutie, problemen thuis hebben, in achterstand leven, of geworteld zijn in Nederland en toch jarenlang in onzekerheid verkeren over hun verblijfsvergunning. Defence for Children en UNICEF Nederland pleiten er dan ook voor om juist deze kwetsbare kinderen meer prioriteit te geven in het beleid.

Elk jaar kinderrechten Nederland bekeken

Elk jaar brengen UNICEF Nederland en Defence for Children een jaarbericht uit. Dit is een jaarlijkse monitor op het gebied van kinderrechten in Nederland, waarin vijf thema's centraal staan: jeugdstrafrecht, uitbuiting van kinderen, kindermishandeling, vreemdelingenrecht en jeugdzorg.

Het overheidsbeleid van het afgelopen jaar, 2010 in dit geval, wordt geanalyseerd. Wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan en wat moet worden verbeterd? Aan de hand daarvan zijn deskundigen gevraagd een cijfer te geven en worden op elk thema aanbevelingen geformuleerd. De bepalingen uit het VN-Kinderrechtenverdrag vormen daarbij het uitgangspunt.

Jaarbericht Kinderrechten 2011

  • U kunt het Jaarbericht Kinderrechten 2011 downloaden.

Gerelateerd aan dit onderwerp