Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Al 10.000 handtekeningen tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

10 maart 2011

De petitie tegen de plannen van het kabinet om illegaal verblijf strafbaar te stellen is al door 10.000 mensen en organisaties ondertekend.

Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Voor kwetsbare groepen zoals kinderen zal dit extra desastreuze gevolgen hebben. Daarom heeft UNICEF samen met nog een aantal maatschappelijke organisaties - onder meer FNV, Defence for Children International, Kerk in Actie - een brief ondertekend van een speciaal platform tegen strafbaarstelling van de illegaliteit.

Actiewebsite

Gisteren, woensdag 9 maart, is er in het verlengde daarvan een actie van start gegaan. Op een speciale actiewebsite kun je een petitie tekenen tegen de kabinetsplannen. Inmiddels zijn de eerste 10.000 ondertekeningen binnen. Tot de ondertekenaars behoren FNV Vakcentrale, de Raad van Kerken in Nederland, wethouders en beleidsmedewerkers van betrokken gemeentebesturen, kinderrechten- en migrantenorganisaties.

Aantasting mensenrechten

De opstellers van de verklaring zijn van mening dat het regeringsvoornemen buiten proportioneel is. "Het is een aantasting van mensenrechten, bedreigt de meest kwetsbare groepen, werkt uitbuiting in de hand, vergroot de afstand tot de hulpverlening, is slecht voor de veiligheid en openbare orde en vergroot de spanningen tussen groepen in de samenleving."

De verklaring is tot in mei te lezen en te ondertekenen via www.geenstrafbaarstelling.nl. Dan willen de organisaties de petitie aanbieden aan minister Leers (Immigratie en Asiel, CDA).

Bron: FNV

Teken de petitie!

Steun het platform dat actie voert tegen het strafbaarstellen van illegaal verblijf in Nederland en teken vandaag nog de petitie!

Teken nu


Zie ook...