Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF vraagt 1,4 miljard dollar voor noodhulp in 32 landen

7 maart 2011

Dit jaar verwacht UNICEF 1,4 miljard dollar nodig te hebben voor hulp aan vrouwen en kinderen die lijden onder de gevolgen van noodsituaties in 32 landen.

UNICEF vraagt 1,4 miljard dollar voor noodhulp in 32 landen

Dat staat in het vandaag gepresenteerde Humanitarian Action for Children Report 2011, waarin UNICEF een overzicht geeft van haar noodhulpprogramma's en de financiële steun die daarvoor wordt gevraagd. Het rapport benadrukt niet alleen het belang van tijdige, effectieve en goed gecoördineerde humanitaire hulp, maar ook de noodzaak om de veerkracht van gemeenschappen te versterken.
 
Jaarlijks biedt UNICEF hulp aan vrouwen en kinderen in meer dan 200 noodsituaties. Het gaat om hulp in de meest kwetsbare landen, waar het absoluut noodzakelijk is om levens te redden, om kinderen te beschermen tegen de ergste vormen van geweld en misbruik én om de toegang tot basisvoorzieningen te waarborgen. De 32 prioriteitslanden uit het Humanitarian Action for Children Report 2011 zijn op basis van vier criteria geselecteerd:
 
1. de omvang van de crises in deze landen;
2. de ernst van de gevolgen van de crises voor kinderen en vrouwen;
3. de chronische of langdurige aard van de crises;
4. en het potentieel om daadwerkelijk structurele resultaten te bereiken.
 
Ten opzichte van vorig jaar is 21 procent meer geld voor de hulp nodig. Het grootste deel van de toegenomen financieringsbehoefte is afkomstig van Pakistan, Sudan en Haïti.

Nadruk op voorbereiding en risicobeperking

In 2010 was de wereld getuige van overweldigende humanitaire crises. In Pakistan stond een vijfde van het land onder water en de aardbeving in Haïti kostte 200.000 mensen het leven en zorgde voor miljoenen ontheemden. Voor UNICEF benadrukten deze twee rampen de noodzaak om de voorbereiding op en risicobeperking van rampen te versterken. Vooral in gemeenschappen die herhaaldelijk worden getroffen door crises.
 
Het Humanitarian Action for Children Report 2011 laat zien dat UNICEF steeds vaker gemeenschappen ondersteunt bij het voorbereiden op toekomstige noodsituaties. Zo worden de effecten van eventuele crises beperkt. Het is in de humanitaire hulpverlening steeds belangrijker geworden om mensen in kwetsbare gemeenschappen vaardigheden aan te leren om te kunnen handelen in noodsituaties. UNICEF heeft haar humanitaire beleid in 2010 daar dan ook op aangepast. Er ligt in de hulpverlening nu een sterkere nadruk op voorbereiding vóór er een crisis is, de relatie tussen humanitaire noodhulp en structurele ontwikkeling is versterkt, en het belang van risicobeperking wordt benadrukt.

Download het rapport

Download het UNICEF-rapport 'Humanitarian Action for Children'


Gerelateerd aan dit onderwerp