Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF: investeren in adolescenten kan cirkel van armoede en ongelijkheid doorbreken

25 februari 2011

Investeren in 's werelds 1,2 miljard adolescenten, kinderen tussen de 10 en 19 jaar, kan diepgewortelde cycli van armoede en ongelijkheid doorbreken.

UNICEF: investeren in adolescenten kan cirkel van armoede en ongelijkheid doorbreken

Dat staat in het vandaag verschenen rapport van UNICEF: 'The State of the World's Children 2011'. Dit rapport houdt jaarlijks nauwgezet bij hoe de levensomstandigheden van kinderen zich wereldwijd ontwikkelen. Met als titel 'Kansen voor het grijpen' legt het rapport dit jaar extra nadruk op adolescenten. Zij staan van de vele thema's, doelstellingen en prioriteiten op de internationale ontwikkelingsagenda, zelden op de eerste plaats.

Investeren sterkste troef

'The State of the World's Children 2011' onderzoekt de uitdagingen voor meisjes en jongens in het tweede decennium van hun leven (10-19 jaar). Het schetst niet alleen de risico's en de zwakke plekken in deze cruciale levensfase, maar ook de unieke kansen die zij kan bieden, zowel voor de adolescenten zelf als voor de samenlevingen waarin zij opgroeien. In het rapport wijst alles erop dat investeren in adolescenten de sterkste troef is om - over generaties heen - de spiraal van armoede en onrechtvaardigheid te doorbreken. Een spiraal die gemeenschappen en landen op dit moment nog ondermijnt, en die de ontwikkeling en de rechten van ontelbare kinderen in gevaar brengt.

Forse investeringen in gezondheidszorg, voeding, basisonderwijs en bescherming hebben de afgelopen twee decennia voor kinderen tot 10 jaar geleid tot grote verbeteringen in hun leven. De kindersterfte is gedaald, in veel regio's is het voor meisjes net zo vanzelfsprekend als voor jongens om naar de basisschool te gaan en miljoenen kinderen hebben toegang tot medicijnen en vaccins. In het rapport stelt UNICEF echter dat aan dit mooie resultaat ook een verantwoordelijkheid hangt: de kinderen moeten ook worden gesteund naarmate ze verder opgroeien en zich ontwikkelen. Het leven van kinderen en jongeren kan alleen duurzaam veranderen als niet alleen wordt ingezet op de eerste tien levensjaren, maar als ook het belang van het tweede decennium in een mensenleven erkend wordt.

Meerderheid adolescenten in ontwikkelingslanden

Veel adolescenten hebben geen toegang tot kwalitatief onderwijs, gezondheidszorg, bescherming en participatie. De grote meerderheid van hen (88 procent) leeft in ontwikkelingslanden. Velen van hen worden geconfronteerd met geweld, misbruik en uitbuiting. Arme of gemarginaliseerde kinderen beginnen veel  minder vaak aan het middelbaar onderwijs, waardoor het hen ontbreekt aan de kennis en vaardigheden om zich goed te ontwikkelen, bij te dragen aan de samenleving en gezond in het leven te kunnen staan. Wereldwijd gaan meer dan 70 miljoen adolescenten - waaronder meer meisjes dan jongens - niet naar de middelbare school. 81 miljoen jongeren (2009) hebben geen werk en hoewel adolescenten tegenwoordig over het algemeen gezonder zijn dan in het verleden, blijven tal van gezondheidsrisico's - waaronder blessures, eetstoornissen, drugsmisbruik en psychische problemen - veelzeggend. Er wordt geschat dat ongeveer 1 op de 5 jongeren aan een psychisch of gedragsprobleem lijdt.

Adolescenten staan oog in oog met de grote uitdagingen van onze tijd: de economische crisis, klimaatverandering, explosieve verstedelijking en migratie, vergrijzing, de stijgende kosten van gezondheidszorg en ernstigere humanitaire crises. Volgens het rapport zijn voor hen gerichte investeringen in de volgende vijf gebieden nodig om met de uitdagingen om te kunnen gaan:

• Het beter verzamelen en analyseren van statistische gegevens. Alleen met betrouwbare gegevens kan goed inzicht in de situatie van adolescenten ontstaan en kunnen hun rechten worden bevorderd.

• Het bieden van onderwijs en training, zodat adolescenten de kennis en vaardigheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen en bij te kunnen dragen aan hun nationale economie.

• Het uitbreiden van mogelijkheden voor adolescenten om te participeren in de samenleving en hun stem te laten horen, bijvoorbeeld in jeugdraden en jongerenfora.

• Het ondersteunen van wetgeving, beleid en programma's die de rechten van adolescenten bevorderen en hen helpen toegang te krijgen tot basisdiensten en bescherming.

• Het intensiveren van de strijd tegen armoede en ongelijkheid door kindvriendelijke sociale beschermingsprogramma's op te zetten, die voorkomen dat adolescenten voortijdig het volwassen leven in worden gekatapulteerd.

Actie nodig

"Miljoenen jonge mensen over de hele wereld wachten op een grotere actie van ons allemaal. Jongeren de instrumenten geven die zij nodig hebben om hun eigen leven te verbeteren, zal een generatie van economisch onafhankelijke burgers opleveren, die zich ten volle inzetten in het maatschappelijk leven en in staat zijn om actief bij te dragen aan de gemeenschap," aldus Anthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal.

Samenvatting The State of the World's Children 2011

U kunt een samenvatting van The State of the World's Children 2011 downloaden. Het volledige rapport kunt u opvragen via info@unicef.nl.