Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Staat moet hele gezin opvangen

11 januari 2011

Het Gerechtshof in Den Haag heeft de Nederlandse Staat verboden een uitgeprocedeerde Angolese moeder op straat te zetten. Het hof weegt met deze uitspraak het recht op gezinsleven zwaarder dan de belangen van de overheid.

De Angolese moeder verblijft met haar drie kinderen op de vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel. De moeder is al negen jaar in Nederland, haar oudste kind was twee jaar toen ze Angola ontvluchtte. De andere twee kinderen zijn in Nederland geboren.

Ter Apel is een vertrekcentrum van waaruit uitgeprocedeerde asielzoekers hun terugkeer naar het land van herkomst voorbereiden. Omdat het de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Justitie niet was gelukt om de moeder uit te zetten, wilde de overheid de moeder en de kinderen op straat zetten.

"Op straat zetten is inhumaan"

Op 27 juli 2010 oordeelde het Gerechtshof al - in een zogeheten tussenarrest - dat het op straat zetten van de kinderen als inhumaan en daarom onrechtmatig moet worden beschouwd en dat dat in strijd zou zijn met het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind, het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens, het Europees Sociaal Handvest en ook met het Nederlands recht.

Daarop antwoordde de Nederlandse overheid met een kinderbeschermingsmaatregel waarbij de kinderen van hun moeder gescheiden zouden kunnen worden. De kinderen zouden dan wel opgevangen worden, hun moeder niet.

Recht op gezinsleven

Maar deze maatregel is een disproportionele inbreuk op het recht op gezinsleven, zo oordeelt het Hof nu. De coalitie Geen Kind op Straat -waar UNICEF deel van uit maakt - is opgetogen over deze uitspraak, omdat het Gerechtshof in Den Haag hiermee erkent dat het recht op gezinsleven voor deze kinderen zwaarder weegt dan de belangen van de overheid. Verder wijst het Hof erop dat het scheiden van kinderen en ouders niet als pressiemiddel mag worden ingezet bij het uitzettend van gezinnen.

De coalitie Geen kind op straat is mening dat de overheid onmiddellijk gehoor dient te geven aan de uitspraak. In een eerdere notitie deed de coalitie al enkele voorstellen voor opvang van deze gezinnen, bijvoorbeeld opvang in terugkeerhuizen. De coalitie verwacht in ieder geval dat, hoe onderdak ook geregeld gaat worden, de overheid het belang van het kind nu voorop zet.

Bron: Coalitie Geen Kind op Straat

Geen Kind op Straat

Logo_GeenkindopstraatGeen Kind op Straat is een coalitie van Amnesty International, Defence for Children-ECPAT, INLIA, Kerk in Actie, LOS, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Raad van Kerken in Nederland, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. De coalitie strijdt voor opvang van uitgeprocedeerde gezinnen.

Volgens het Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen hebben zij recht op onderdak. Via een petitie vraagt de coalitie om steun aan de Nederlandse samenleving. Daarnaast voert de coalitie gesprekken met de politiek.

Voor meer informatie www.geenkindopstraat.nl .