Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Brief aan Tweede Kamer

25 oktober 2010

Op 26 en 27 oktober aanstaande debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring van VVD en CDA. Over de daaraan ten grondslag liggende akkoorden is de afgelopen tijd al veel gesproken en geschreven.

Over de consequenties van het voorgenomen beleid voor kinderen, de toekomst van het land, hebben we nog weinig gehoord. Om te wijzen op de mogelijke gevolgen van het voorgestelde beleid voor de positie van kinderen, stuurde UNICEF, mede namens 27 andere (kinderrechten-)organisaties, een brief (pdf) naar alle leden van de Tweede Kamer.

De beginselen en de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden volgens de organisaties niet gereflecteerd in het regeer- en gedoogakkoord. Op enkele punten bestaat het gevaar dat de uitvoering van het voorgestelde beleid in strijd zal zijn met de beginselen van het Kinderrechtenverdrag.