Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Steengoed wat jij doet!

27 september 2010

Iedereen kan een bijdrage leveren aan het halen van de Millenniumdoelen, is de gedachte achter de EEN-campagne 'Steengoed wat jij doet'.

Steengoed wat jij doet!

Een leefbare wereld is mogelijk, als iedereen - bedrijven, particulieren, politici en scholen - een steentje bijdraagt.

Op de website www.een.nl wordt een muur gemetseld van virtuele stenen, die allemaal symbool staan voor handelingen die bijdragen aan het bereiken van de Millenniumdoelen. Veel moeite hoeven die niet te kosten: met het het eten van fairtrade chocola, het gebruiken van spaarlampen, of het houden van een inzamelingsactie voor een project in een ontwikkelingsland lever je al een waardevolle bijdrage.

Op de website kun je zien welk Millenniumdoel je met je actie dient. Met het kopen van fairtrade chocola werk je bijvoorbeeld mee aan Millenniumdoel nummer 8: Eerlijke handel en samenwerking.

De campage loopt tot Wereldarmoededag, die op 17 oktober wordt gehouden. EEN is een initiatief van het Nederlandse Platform Millenniumdoelen, waarbij 55 organisaties - waaronder UNICEF - zijn aangesloten.