Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

"Migrantenkinderen moeten we beter beschermen"

7 september 2010

De Europese lidstaten moeten zich actiever inzetten om de rechten van migrantenkinderen te beschermen. Dat zegt de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa Thomas Hammarberg.

Hammarberg vraagt speciale aandacht voor de gezondheid van migrantenkinderen. Juist omdat deze kinderen vaak moeilijke ervaringen achter de rug hebben, is veelal psychologische steun nodig. UNICEF en Defence for Children constateerden onlangs dat ook de toegang tot ziekenhuiszorg voor kinderen zonder rechtmatig verblijf nog veel beter kan.

"Geen kind in de cel"

Extra kwetsbaar zijn de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, waarschuwt Hammarberg. Zij mogen niet gedetineerd worden, maar hebben recht op een veilige en beschermende omgeving. In Nederland is de toepassing van vreemdelingenbewaring bij deze jongeren het afgelopen jaar bijna verdubbeld. De minister van Justitie kondigt maatregelen aan, maar die gaan volgens de coalitie "Geen kind in de cel niet ver genoeg.

"Behandel een kind als kind"

Om de belangen van een migrantenkind goed in kaart te brengen, moet elk kind individueel, met oog voor zijn of haar bijzondere omstandigheden, en in de eerste plaats als kind behandeld worden. En kinderen moeten hun eigen mening en visie kunnen uiten bij beslissingen die hen aangaan, zo stelt Hammerberg. UNICEF wijst in dit verband in het bijzonder op de individuele belangenafweging bij terugkeer. Ook daarbij zal bij elk kind apart bekeken moeten worden of terugkeer de beste oplossing is en zo ja op welke wijze die op een veilige manier gerealiseerd moet worden.