Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderrechtencollectief biedt Tweede Kamer Tienpuntenplan aan

30 juni 2010

Het Kinderrechtencollectief heeft gisteren het zogeheten Tienpuntenplan voor Kinderrechten en Jeugdbeleid aangeboden aan de leden van de vaste Commissie voor Jeugd en Gezin in de Tweede Kamer. Het collectief wil dat er een sterkere structuur in de jeugdzorg komt en er meer participatie komt van jongeren bij zaken die hen aangaan.

Kinderrechtencollectief biedt Tweede Kamer Tienpuntenplan aan

Het Tienpuntenplan moet als inspiratie dienen. Het collectief - waarvan UNICEF deel uitmaakt - is van mening dat de Kamerleden de volksvertegenwoordigers van alle burgers: dus ook van kinderen en jongeren. De Kamerleden zijn dus degenen die ervoor moeten waken dat de rechten van kinderen en jongeren worden gerespecteerd en gewaarborgd.

Tijdens de kabinetsformatie en in de partijprogramma's is er nauwelijks aandacht voor de positie van kinderen en jongeren in Nederland. Hoewel het in het algemeen goed gaat met de Nederlandse jeugd, zijn er ook nog vele situaties waarin de positie van kinderen en jongeren verbeterd moet worden.

Zo is er een groeiend aantal kinderen dat in armoede leeft; wachten vele kinderen op jeugdzorg, is er een gebrek aan gekwalificeerde leraren, jeugdpsychiaters en therapeuten. Ook zijn er kinderen die leven in asielzoekerscentra of hier als 'illegaal' verblijven. En nog steeds zijn er kinderen slachtoffer van verwaarlozing en uitbuiting. Jongeren vervallen in criminaliteit en worden niet behandeld en er is een tekort aan beschikbare speelruimte. Ook hebben niet alle kinderen gelijke kansen op talentontwikkeling en op een leven in een kindvriendelijke, veilige omgeving waarin zij goed kunnen opgroeien.

Zie ook...

Het Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children-ECPAT, UNICEF Nederland, De Landelijke Verenging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland, Save the Children Nederland, Jantje Beton, Cordaid en de Stichting Kinderpostzegels Nederland met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Kinderrechtencollectief

Zie voor meer informatie over het Kinderrechtencollectief: www.kinderrechten.nl.