Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Inzamelingsactie van fietsen voor asielzoekerskinderen

30 juni 2010

UNICEF, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de ANWB zijn een actie gestart om zoveel mogelijk oude (kinder)fietsen in te zamelen.

Inzamelingsactie van fietsen voor asielzoekerskinderen

De fietsen zijn bestemd voor kinderen die in een van de asielzoekerscentra in ons land verblijven.

Ruim 7.000 kinderen groeien momenteel op in Nederlandse asielzoekerscentra. Vorig jaar onderzocht UNICEF in samenwerking met COA de situatie waarin deze kinderen opgroeien. Uit het onderzoek bleek dat veel kinderen werden belemmerd in hun bewegingsvrijheid en in hun ontwikkeling. Een van de oplossingen daarvoor is om fietsen beschikbaar te stellen voor de kinderen.

Kinderfietsenplan

Als mobiliteitsorganisatie voelde de ANWB zich betrokken bij dit probleem. Samen met UNICEF en het COA is toen het idee ontstaan voor het Kinderfietsenplan. Dat plan moet ervoor zorgen dat straks alle kinderen tussen de 4 en de 18 jaar in de asielzoekerscentra de beschikking hebben over een fiets.

Een fiets geeft kinderen de mogelijkheid om hun omgeving te verkennen, naar een school te gaan buiten het asielzoekerscentrum, vrienden te bezoeken en aan sportclubs deel te nemen.