Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF jaarcijfers 2009: bijdrage aan betere wereld voor kinderen op peil

25 juni 2010

UNICEF Nederland heeft vandaag haar jaarcijfers over 2009 gepubliceerd. Ondanks het economisch moeilijke jaar blijven Nederlanders zich inzetten voor een betere toekomst voor kinderen.

Financieel Jaarverslag 2009

Het jaar 2009 was voor UNICEF Nederland een economisch moeilijk jaar. Toch zag ze haar inkomsten in 2009 met 0,8% licht stijgen. In totaal is €70,2 miljoen aan inkomsten ontvangen (2008: €69,6 miljoen). Daarvan werd €57,4 miljoen besteed aan UNICEF’s werk voor kinderen wereldwijd.

Het aantal vaste donateurs van UNICEF Nederland steeg tot over de 300.000 In 2009 hebben meer dan 4.000 vrijwilligers zich actief voor de organisatie ingezet. Duizenden medewerkers van partners uit het bedrijfsleven spanden zich in. Meer dan 12.000 kinderen waren lid en 25.000 kinderen liepen mee met een UNICEF Loop.

De hoogste donatie was afkomstig van de Nationale Postcode Loterij, die ruim €16,4 miljoen bijdroeg aan het werk van UNICEF.

Economische teruggang

Ondanks de blijvende en groeiende inzet van donateurs, vrijwilligers en ambassadeurs, partners, bedrijven en organisaties heeft de economische teruggang in Nederland wel gevolgen gehad voor UNICEF’s activiteiten op vooral de zakelijke markt. De bijdrage vanuit de verkoop van kaarten en cadeaus daalde met 7% ten opzichte van 2008, en de opbrengsten vanuit samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven lagen 3,1 miljoen euro lager dan begroot.

Kostenpercentage

Het totale kostenpercentage van UNICEF Nederland in 2009 bedroeg 17,7 %. Dat wil zeggen dat van elke euro binnen de organisatie een kleine 18 eurocent is opgegaan aan kosten voor beheer, administratie en fondsenwerving. De specifieke kosten voor eigen fondsenwerving worden uitgedrukt in een percentage van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving. Conform de norm van het Centraal Bureau Fondsenwerving is dit percentage maximaal 25%. Voor UNICEF Nederland komt het percentage op 20%. Daarmee is het 2,2% hoger dan in 2008.

Verwachtingen voor 2010

De uitdagingen voor 2010 zijn groot. Velen verwachten dat de financiële crisis de geefbereidheid nu pas zal beïnvloeden. Toch wil UNICEF Nederland haar ambitieniveau hoog houden om de komende jaren een toenemend aantal kinderen te kunnen helpen en een beweging voor kinderrechten op gang te brengen. Dat kan de organisatie alleen samen met anderen, en daarom blijft ook de komende jaren ‘Unite for Children’ het wereldwijde motto.