Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF stuurt open brief naar EU

17 juni 2010

UNICEF-directeur Anthony Lake heeft vandaag een open brief gestuurd naar de Europese Unie. Lake roept hierin de Europese leiders op om de kinderrechten bovenaan de agenda te plaatsen van de September-Top.

UNICEF stuurt open brief naar EU

Van 20 tot 22 september vindt in New York een Top plaats over de Millenniumdoelen, de acht doelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om onder meer armoede in de wereld te bestrijden.

Tijdens de top wordt de voortgang van de doelen besproken, maar ook wat er de komende 5 jaar moet gebeuren om de doelen nog (deels) te kunnen halen.

Met de open brief vraagt Lake extra aandacht voor de kinderen wereldwijd, die nog dagelijks slachtoffer zijn van oorlog, armoede, ongelijkheid enzovoort.

De brief:

Open brief aan de Europese Unie

Vandaag komen de leiders van de Europese Unie in Brussel bij elkaar om hun positie te bespreken voor de lang verwachte September-Top van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties over de millenniumdoelen: acht belangrijke ontwikkelingsdoelen die zijn voortgekomen uit de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties en die er tien jaar geleden voor zorgden dat de hele wereld zich inzette voor het opbouwen van een wereld met minder oorlog, meer welvaart en meer rechtvaardigheid voor iedereen.

De bijeenkomst in Brussel is een kans voor de EU om opnieuw te laten zien dat zij zich al jarenlang inzet voor de rechten van het kind en vooral van die kinderen die het meest vergeten en gemarginaliseerd zijn. Wij van UNICEF hopen van harte dat zij dit zal doen.

Want vandaag de dag, nu er wordt geëvalueerd in hoeverre de wereld de millenniumdoelen bereikt heeft, wordt het steeds duidelijker dat miljoenen kinderen nog altijd geen hulp krijgen. Uit de gegevens blijkt zelfs dat de verschillen tussen rijke en arme landen alleen maar groter worden en dat de ongelijkheid binnen ontwikkelingslanden enorm is.

In landen als Afghanistan en Congo, bijvoorbeeld, is de sterfte onder kinderen van vijf jaar en jonger met minder dan één procent gedaald, terwijl dat cijfer wereldwijd met 30% is afgenomen tussen 1990 en 2008.

Een vrouw in Nigeria heeft in haar leven een kans van 1 op 7 dat zij overlijdt aan een zwangerschapsgerelateerde kwaal. In de rijkste landen is dat gemiddeld slechts 1 op 8.000.

In ontwikkelingslanden hebben de kinderen die tot de allerarmste 20% van een land behoren twee tot drie keer meer kans op ondergewicht, twee tot drie keer meer kans op groeiproblemen en twee tot drie keer minder kans op onderwijs dan kinderen die tot de rijkste 20% van een land behoren.

In sommige landen neemt deze ongelijkheid alleen maar toe, met name voor meisjes, autochtone kinderen en kinderen van etnische minderheden.

Deze feiten zijn alarmerend en er moet onmiddellijk actie worden ondernomen.

Als we onze aandacht met betrekking tot de millenniumdoelen met name richten op de gemakkelijkste gebieden en de mensen die goed te bereiken zijn, boeken we misschien wel een statistisch succes, maar dan wordt er een morele fout gemaskeerd. Want juist degenen die onze hulp het hardst nodig hebben, missen dan de boot. Onze aandacht moet meer uitgaan naar de vergeten kinderen.

In 1948 stelde de internationale gemeenschap dat alle mensen ‘vrij en gelijk in waardigheid en rechten’ worden geboren. Dit fundamentele doel staat centraal in het Verdrag voor de Rechten van het Kind; het maakt ook deel uit van de Millenniumverklaring en het is opnieuw bevestigd in de Verklaring van Parijs (2005), de Accra Agenda for Action en talloze internationale verklaringen van mensenrechten.

Op dit doorslaggevende moment zou het helpen van de miljoenen mensen uit de onderste laag van de samenleving de allerhoogste prioriteit moeten hebben. En daarom hopen we dat de Europese Unie morgen in Brussel haar kans zal grijpen om de rechten van het kind te verdedigen om zo de meest hulpbehoevende kinderen van de wereld bovenaan de agenda te zetten voor de top in september.


Anthony Lake

Algemeen directeur

UNICEF