Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Wet Kinderombudsman aangenomen

16 juni 2010

De Kinderombudsman is officieel een feit. Dinsdag 15 juni heeft de Eerste Kamer de Initiatief wet Kinderombudsman aangenomen.

Wet Kinderombudsman aangenomen

“Ik ben zo ontzettend blij hier nu in de Eerste Kamer te staan vandaag, tien jaar nadat ik het eerste Wetsvoorstel Kinderombudsman heb ingediend,” zei PvdA-Kamerlid Arib en initiatiefneemster van het nieuwe wetsvoorstel.

In april 2010 was de Tweede Kamer al akkoord gegaan. Het Kinderrechtencollectief, waar UNICEF deel van uitmaakt, is enorm opgetogen over deze laatste stap in de meer dan vijftien jaar lange lobby voor de Kinderombudsman.

Kamerleden van vrijwel alle partijen feliciteerden Arib met de volharding waarmee ze de Kinderombudsman tot leven heeft geroepen. “Het is heel erg belangrijk dat de Kinderombudsman een eigen gezicht gaat krijgen, dat alle kinderen hem of haar kennen en dat hij of zij ook heel goed met kinderen kan communiceren”, benadrukte Arib. "Hij of zij moet vertrouwd zijn met Facebook, Hyves en héél goed kunnen twitteren.”

Ook demisionair minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin sprak zijn waardering en steun uit én zag een rol weggelegd voor het Kinderrechtencollectief: “Ik weet zeker dat het Kinderrechtencollectief een belangrijke rol gaat spelen in het bekend maken van de Kinderombudsman.”

Het zoeken naar de meest geschikte man of vrouw kan gaan beginnen. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer de Kinderombudsman benoemen, op voordracht van drie kandidaten, aangedragen door de Nationale Ombudsman. Het Kinderrechtencollectief denkt mee tijdens de voorbereidingen van het werk, onder coördinatie van de Nationale Ombudsman. Op alle mogelijke momenten zullen kinderen en jongeren betrokken gaan worden bij de installatie van hun Kinderombudsman. Dat is dan alvast de eerste kinderrechtenwinst die geboekt gaat worden.

Bron: Kinderrechtencollectief

Zie ook...

Het Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children-ECPAT, UNICEF Nederland, De Landelijke Verenging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland, Save the Children Nederland, Jantje Beton, Cordaid en de Stichting Kinderpostzegels Nederland met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Kinderrechtencollectief

Zie voor meer informatie over het Kinderrechtencollectief: www.kinderrechten.nl.