Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

VN en UNICEF roepen landen op om kinderen te beschermen tegen oorlog en seksueel misbruik

26 mei 2010

Tien jaar geleden hebben de Verenigde Naties twee optionele protocollen aangenomen, die dienen als aanvulling op het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

VN en UNICEF roepen landen op om kinderen te beschermen tegen oorlog en seksueel misbruik

De bepalingen die erin staan beschermen kinderen tegen uitwassen van gewapende conflicten (zodat ze bijvoorbeeld niet gerekruteerd mogen worden als soldaat) en tegen misbruik en uitbuiting in de seksindustrie.

Gisteren hebben pleitbezorgers voor kinderrechten, waaronder VN-baas Ban Ki-moon en Anthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal, een oproep gedaan aan landen die de protocollen nog niet hebben geratificeerd. Ze deden het dringende verzoek om dit alsnog te doen. "Het zijn meer dan alleen droge woorden op papier. De protocollen vertegenwoordigen een belofte aan de meest kwetsbare kinderen in de wereld," zei Lake gisteren tijdens een bijeenkomst in New York.

Tweederde van alle landen hebben de protocollen geratificeerd. Ban Ki-moon vroeg alle VN-lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, om de protocollen binnen twee jaar te ratificeren. Hoewel harde cijfers ontbreken, wordt geschat dat het aantal verhandelde kinderen dat jaarlijks in het buitenland moet werken op 1,2 miljoen. Zij belanden meestal in de seksindustrie. Ongeveer 1 miljard kinderen leven in landen en gebieden waar oorlog is. 250.000 kinderen zijn ingelijfd in legers.