Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Geen kind op straat!

9 mei 2010

De coalitie Geen Kind op Straat! start op Moederdag een landelijke campagne over het op straat zetten van uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen.

Geen kind op straat grootIn Nederland slapen moeders en vaders met hun kinderen op straat, in parken, op stations of in bushokjes.

De Raad van Europa heeft Nederland onlangs op de vingers getikt vanwege dit beleid. Volgens de Raad tast het op straat zetten van kinderen hun waardigheid aan. De Nederlandse regering lijkt zich weinig aan te trekken van deze uitspraak. Wel kondigde minister Hirsch-Ballin van Justitie aan kinderen van hun ouders te willen scheiden als ze op straat dreigen te belanden. De kinderen worden dan opgevangen door jeugdzorg, maar de ouders niet. Dat is, net als het op straat zetten, een mensenrechtenschending.

In het Kinderrechtenverdrag staat dat ouders en kinderen in beginsel bij elkaar horen te wonen. Mensen die het land moeten verlaten, hebben begeleiding nodig. Alleen dan kan succesvol worden gewerkt aan een duurzame oplossing. Die aanpak blijkt ook succesvol in andere landen.

Zij op straat-Wij op straat: eindmanifestatie op 19 mei

Woensdag 19 mei is de grote eindmanifestatie van Geen Kind op Straat!. In het hele land zullen mensen in bushokjes bivakkeren als protest tegen deze gang van zaken. Bij de bushokjes kan een petitie worden getekend, die later op de dag aan Tweede Kamerleden wordt aangeboden. De (aanstaande) Kamerleden spreken zich uit over hoe zij denken over het op straat zetten van kinderen en wat ze daar aan gaan doen als ze gekozen worden op 9 juni.

Op het Plein in Den Haag wordt getoond hoe Nederland eruit ziet als we kinderen op straat laten bivakkeren. Het beroemde plein voor de Tweede Kamer zal vol liggen met mensen in slaapzakken.

De coalitie Geen Kind op Straat! bestaat uit: UNICEF Nederland, INLIA, Stichting LOS, Kerk in Actie, de Raad van Kerken, Stichting Kinderpostzegels Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children-ECPAT. De coalitie eist dat Nederland onmiddellijk stopt met het op straat zetten van gezinnen met kinderen. Elk kind heeft recht op een dak boven zijn hoofd.

Geen kind op straat!

Teken de petitie op www.geenkindopstraat.nl.