Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kamer neemt wetsvoorstel Kinderombudsman aan

23 april 2010

De Tweede Kamer heeft gisteravond het Initiatief Wetsvoorstel Kinderombudsman aangenomen. De Pvda, GroenLinks, SP, CU, SGP, D66 en het CDA stemden voor de Kinderombudsman.

Een mijlpaal in de bescherming van kinderrechten in Nederland, aldus het Kinderrechtencollectief, waar UNICEF deel van uitmaakt.

bescherming-geweld.pngDe kinderen in Nederland wachten al jaren op een Kinderombudsman. PvdA Kamerlid Arib diende al in 2001 een concept wetsvoorstel in maar het heeft tot nu geduurd voordat alle obstakels genomen waren en Nederland eindelijk de Kinderombudsman kan verwelkomen.

Het VN-Kinderrechtencomité heeft Nederland vorig jaar voor derde keer opgeroepen om een Kinderombudsman te installeren. De ervaringen van de meer dan veertig Kinderombudsmannen wereldwijd leert namelijk dat deze waakwond voor kinderrechten tot een wezenlijke verbetering zorgt van de kennis over kinderrechten en de naleving daarvan.

Discussie

Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer in tweede termijn over de Kinderombudsman. De discussie concentreerde zich op twee belangrijke punten.

In het Wetsvoorstel staat nog dat de Kinderombudsman verplicht is om alle klachten in behandeling te nemen. Verschillende partijen drongen er op aan dat de Kinderombudsman eigen prioriteiten moet kunnen stellen in het opkomen voor kinderrechten. Initiatiefneemster Arib beloofde hier een oplossing voor te zoeken.

Ook was er discussie over de financiering van de Kinderombudsman. Er wordt nog gezocht naar een passende oplossing daarvoor.