Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Opiniestuk in de Volkskrant: 'Neem kinderen serieus'

13 april 2010

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel kinderombudsman. Meer dan twintig jaar wordt er al over gediscussieerd.

Vandaag in de Volkskrant, pagina 20 Opinie en Debat: Neem kinderen serieus. Door Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland en Sjoera Dikkers directeur van Defence for Children.

Driemaal heeft het VN Kinderrechtencomité in Genève Nederland opgeroepen om zo’n kinderombudsman te realiseren. Na de laatste keer, in 2009, vertelde Minister Rouvoet nog vol trots aan het Comité dat het er nu echt snel van ging komen. Helaas wordt de komst van de kinderombudsman bedreigd door de verkiezingen en bezuinigingen. Een deel van de Tweede Kamer lijkt nog altijd niet overtuigd van het belang van een kinderombudsman. Wat moet er nog méér gebeuren om deze partijen te overtuigen?

Kinderen zijn kwetsbaar

Per jaar krijgen ongeveer 50.000 tot 60.000 kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Veel scheidingen verlopen niet soepel. Het gebeurt meer dan eens dat over het hoofd van het kind de ouders hun geschillen uitvechten en het kind klem komt te zitten. Een kind heeft niemand die specifiek voor haar of zijn belangen opkomt. Wie luistert er naar dit kind? Jaarlijks worden honderden uitgeprocedeerde asielkinderen op straat gezet.

De Raad voor Europa verweet Nederland nog onlangs hiermee mensenrechten te schenden. Een kind op straat kan niet naar school, heeft geen vriendjes en loopt grote risico's om blijvend beschadigd te raken. Wie neemt het voor dit kind op? De berichten over seksueel misbruik van kinderen thuis, op school of in een gesloten instelling, zijn inmiddels niet meer te tellen. Ze maken pijnlijk duidelijk dat kinderen kwetsbaar zijn. Wie komt op voor hun belangen?

Ook op andere gebieden kunnen kinderen in de knel komen en worden hun rechten geschonden. Denk aan het onderwijs, de jeugdzorg, gehandicapte kinderen, kinderen die in armoede opgroeien.

Kinderombudsman komt op voor kinderrechten

Nederland is een rijk land, zelfs in een economische crisis. Het is verontrustend dat een land dat kinderrechten serieus zegt te nemen, nalaat om een kinderombudsman in het leven te roepen. Alle landen om ons heen hebben dat wel gedaan; 40 om precies te zijn.

Een kinderombudsman komt op voor de rechten van kinderen. Het is iemand die kinderen, jongeren en volwassenen helpt bij vragen over kinderrechten. Die oplet of iedereen kinderrechten respecteert. Die het beleid voor kinderen toetst aan de vraag of hun belang het uitgangspunt was. Die de politiek scherp houdt bij het stellen van prioriteiten en door zijn klachtenfunctie een goed overzicht heeft over dat wat goed en mis gaat.

Een kinderombudsman bewerkstelligt een mentaliteitsverandering in het denken over kinderen, zo zien we in landen die ons voorgingen. Iedere burger gaat zich realiseren dat kinderrechten gerespecteerd moeten worden en dat schendingen aangepakt worden. Dat kinderen geen burgers-in-de-maak zijn, maar volwaardige medeburgers in de groei.

Het Kinderrechtenverdrag geldt sinds 1995 in Nederland. Of je neemt kinderrechten serieus en je zorgt voor een, bij wet ingestelde, kinderombudsman. Of je hebt het niet langer over kinderrechten en je accepteert de nadelige gevolgen op termijn.