Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Clustermunitie Verdrag eindelijk van kracht

25 februari 2010

Burkina Faso en Moldavië hebben dinsdag 16 februari 2010 het Clustermunitie Verdrag geratificeerd. Het aantal landen dat het verdrag heeft geratificeerd is daarmee gestegen naar dertig. Hierdoor is het verdrag eindelijk wettelijk van kracht.

Door het gebruik van clustermunitie sterven jaarlijks vele burgers en raken nog meer mensen gewond. Ook zijn er veel kinderen onder de slachtoffers van dit wapentuig. Het Clustermunitie Verdrag verbiedt het gebruik, de doorvoer, de opslag en de productie van clustermunitie. ‘We zijn trots op de landen die het verdrag al hebben geratificeerd’, zegt Hilde Johnson, onderdirecteur van UNICEF Internationaal.

In gebieden waar clustermunitie wordt gebruikt, komen de rechten van kinderen vaak in gevaar. Fundamentele rechten zoals het recht op leven en het recht op bescherming. Maar ook het recht op onderwijs en gezondheid. Simpelweg omdat de weg naar school of bijvoorbeeld het ziekenhuis bestrooid ligt met achtergebleven munitie. Het komt te vaak voor dat kinderen het slachtoffer zijn van deze dodelijke wapens.

Hilde Johnson: ‘UNICEF staat volledig achter het verdrag. Het maakt de wereld een stuk veiliger, zeker voor kinderen. De volgende stap is dat alle reeds gemaakte clustermunitie die nu nog ligt opgeslagen, zo snel mogelijk wordt vernietigd.’

Nederland heeft het verdrag wel getekend maar nog niet geratificeerd. De verwachting is dat Nederland in de loop van 2010 zal ratificeren.