Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Ernstige crisis in 28 landen en gebieden

4 februari 2010

Humanitarian Action Report 2010: samenwerking in humanitaire hulp steeds belangrijker.

HAR 2010 cover

Op het moment dat de aandacht zich wereldwijd richt op de levensreddende hulpverlening in Haïti, presenteert UNICEF haar Humanitarian Action Report 2010. Dit jaarlijkse rapport geeft een overzicht van de meest ernstige crises die op dit moment van invloed zijn op de levens van vrouwen en kinderen over de hele wereld. In het rapport zijn 28 landen en gebieden opgenomen waar de nood het hoogst is. Het Humanitarian Action Report legt de nadruk op het toenemende belang van samenwerking om in de behoeftes van getroffen kinderen en families te kunnen voorzien.

Jaarlijks reageert UNICEF op 200 noodsituaties over de hele wereld. Het Humanitarian Action Report richt zich op situaties die uitzonderlijke steun nodig hebben. De 28 landen en gebieden uit het rapport zijn opgenomen op basis van de omvang en de chronische of langdurige aard van de crisis, de ernst van de gevolgen voor kinderen en vrouwen, en de mogelijkheid om levensreddende resultaten te bereiken. Dringende actie is voor deze landen noodzakelijk om levens te redden, te zorgen voor toegang tot veilig water, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne, gezondheid en voeding. Maar ook om kinderen te beschermen tegen de ergste vormen van geweld en misbruik, en ze – zelfs onder de meest erge omstandigheden – onderwijs te bieden. UNICEF denkt hiervoor in totaal 1,2 miljard dollar nodig te hebben.

Partnerschappen
Om resultaten te bereiken werkt de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties in alle landen en gebieden samen met haar partners, waaronder nationale overheden. Maar UNICEF werkt ook samen met andere VN- en humanitaire organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen, het bedrijfsleven en de particuliere sector.

In de afgelopen jaren hebben UNICEF en haar partners fors geïnvesteerd in risicobeperking, de voorbereiding op noodsituaties, het opzetten van mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing, en systemen om snel te kunnen reageren in noodsituaties. Door de dynamische en veranderende aard van de crises is voortdurende aanpassing nodig om voorbereid te zijn en effectief te kunnen reageren. De partnerschappen van UNICEF helpen bij de benodigde innovatie, bij het bereiken van mensen en het opzetten van effectieve programma’s om het toenemende aantal kinderen in nood te kunnen bijstaan.

"Samen met haar partners blijft UNICEF zoeken naar innovatieve manieren om te voorzien in de behoeften van kinderen en vrouwen in noodsituaties," aldus Hilde F. Johnson, onderdirecteur van UNICEF Internationaal. "Alleen door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat de rechten van kinderen worden nagekomen en beschermd, kunnen we helpen kinderen in hun basisbehoeften te voorzien en ze in staat stellen om hun volledige potentieel te bereiken."

Mondiale trends
Het Humanitarian Action Report wijst dit jaar niet alleen op het belang van samenwerking, maar ook op mondiale trends die steeds meer risico’s voor kinderen met zich meebrengen. Hieronder vallen de klimaatverandering, de wereldwijde economische onstabiliteit en de veranderende aard van conflicten, waarin seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen steeds meer voorkomt. Ze dragen bij aan de kwetsbaarheid van arme gemeenschappen en bedreigen het voortbestaan en de fundamentele rechten van kinderen.

De huidige wereldwijde financiële crisis, nog verergerd door instabiele voedselprijzen, veroorzaakt een toename van armoede en ondervoeding, en bedreigt de vooruitgang die voor kinderen in sommige ontwikkelingslanden is gemaakt. Vooral vrouwen en kinderen hebben het zwaar. In 2009 werden meer arme gezinnen gedwongen om maaltijden en de kwaliteit van hun voedselinname te beperken. Volgens een rapport van de voedsel- en landbouworganisatie FAO in 2009, hadden meer dan 1 miljard mensen wereldwijd honger - een stijging van ten minste 100 miljoen mensen ten opzichte van 2008.

Met de ernst van de crises in Azië, zoals in Pakistan, Afghanistan of de Filippijnen, zullen de financiële behoeften in 2010 naar verwachting meer dan verdubbelen. Echter, de grootste behoeften liggen nog steeds in de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara. Ongeveer 24 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika worden getroffen door droogte, chronische voedselonzekerheid en gewapende conflicten. Sudan, Tsjaad, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo worden geconfronteerd met intern en/of grensoverschrijdend geweld. De situatie blijft ook ernstig in Zimbabwe, waar de kwetsbaarheid van de kinderen en vrouwen in het land steeds groter wordt.