Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Nieuwe adopties van kinderen uit Haïti is geen oplossing

27 januari 2010

In de verschillende media is in de laatste weken aandacht geweest voor adopties uit Haïti.  UNICEF Nederland, Save the Children en Plan Nederland spreken hun grote bezorgdheid uit over het in de media ontstane beeld dat het snel weghalen van kinderen uit hun land direct na de ramp een juiste vorm van hulpverlening is. Adoptie van kinderen onder de omstandigheden waarin Haïti nu verkeert is geen optie. 

Het is belangrijk om in de huidige discussie twee groepen kinderen te onderscheiden: enerzijds de kinderen die door de aardbeving zijn getroffen en daardoor van hun familie gescheiden zijn geraakt, en anderzijds kinderen die in Haïti al langere tijd in kindertehuizen verbleven, wachtend op hun adoptie door buitenlandse adoptieouders.

Terechte aankomst kinderen

De kinderen die op 21 januari jongstleden in Nederland aankwamen behoren tot deze laatste groep. Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 20 januari aangegeven dat hij op grond van humanitaire overwegingen deze kinderen nu naar Nederland laat komen. Ook geeft hij waarborgen voor een zorgvuldige afhandeling van de betreffende procedures. Onder de huidige omstandigheden is de komst van deze kinderen dan ook terecht.

Adoptie tijdens een noodsituatie kan echter niet plaatsvinden. We kunnen en mogen er niet vanuit gaan dat kinderen die tijdens de ramp gescheiden zijn geraakt van hun familie verweesd zijn geraakt. Zolang niets bekend is over het lot van de ouders of familieleden van het kind moet de zoektocht naar hen voor tenminste twee jaar voortduren.

Traumaverwerking

Kinderen die gescheiden zijn geraakt van hun familie tijdens een ramp hebben traumatische ervaringen doorstaan. Voor de traumaverwerking is het niet goed om kinderen uit hun cultuur en land te halen. Als alle pogingen om kinderen met hun familie te herenigen zijn mislukt, dan dient eerst gezocht te worden naar oplossingen binnen de gemeenschap van de familie of in het land van herkomst.

Registreren

Tijdens een ramp zoals die nu in Haïti plaatsvindt zijn grote aantallen kinderen gescheiden geraakt van hun families en verzorgers. Deze kinderen lopen het risico op ondervoeding, ziekte, permanente psychologische schade en zelfs op misbruik door seksuele exploitatie en kinderhandel. Het eerste doel van ons werk in Haïti is om deze kinderen op te sporen en hen ter plekke te voorzien van eten, veilig onderdak en zorg. Vervolgens moeten ze worden geïdentificeerd en geregistreerd. Daarna proberen we, indien mogelijk, de kinderen te herenigen met hun familie. Als dit niet mogelijk is zal gezocht worden naar alternatieve zorg, zoals pleegzorg of opvang in breed familieverband. Adoptie is een laatste mogelijkheid.

Belang van de kinderen

Mensen uit de hele wereld hebben aangegeven dat ze graag kinderen uit Haïti in hun huis willen opnemen en voor hen willen zorgen. We zijn blij met de solidariteit die mensen voelen met de kinderen uit Haïti, die ook blijkt uit de grote opbrengst van onze SHO-actie vorige week. Maar praten over adoptie van deze kinderen is voorbarig en bovendien niet in het belang van de kinderen zelf.

 

Meer over kinderen in noodsituaties

Gerelateerd aan dit onderwerp