Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Hieraan besteedt UNICEF uw geld in Haïti

24 januari 2010

Onze hulp op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, voeding, kinderbescherming en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

De Verenigde Naties hebben 575 miljoen dollar nodig om de komende zes maanden de slachtoffers van de aardbeving in Haïti te kunnen helpen. UNICEF vraagt – als hulporganisatie van de VN - van dit bedrag 127.975.000 dollar. UNICEF Nederland zal een percentage hiervan financieren; de hoogte ervan is afhankelijk van het aandeel dat zij krijgt van de opbrengst van de actie van Samenwerkende Hulporganisaties.

UNICEF leidt in Haïti de hulpverlening op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, voeding, kinderbescherming en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Dit betekent dat zij zelf op deze gebieden- ook wel clusters genoemd- hulp financiert, maar ook de hulpverlening van andere organisaties coördineert.

Het door UNICEF benodigde bedrag wordt als volgt over de clusters verdeeld:

Onderwijs (in samenwerking met Save the Children) – 15.250.000 dollar

UNICEF wil samen met Save the Children de Haïtiaanse overheid ondersteunen bij het herstel van het onderwijs. Kinderen in de basisschoolleeftijd, peuters en kleuters moeten zo snel mogelijk weer naar school kunnen gaan in een beschermde omgeving.

Dit gebeurt door:

  • het zorgen voor schooltenten en andere tijdelijke locaties waar kinderen kunnen leren en spelen. Ze hebben daar ook de beschikking over schoon water en toiletten;
  • het leveren van lesmaterialen en materialen voor sport en spel;
  • het bieden van psychosociale zorg voor leerlingen, onderwijzers en ouders/verzorgers;
  • het geven van voorlichting op het gebied van hygiëne, gezondheid en veiligheid;
  • het betrekken van de gemeenschap bij het herstel van het onderwijs.

Gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen – 8.500.000 dollar

UNICEF biedt basale gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen. Deze zorg omvat onder meer medische hulp voor zwangere vrouwen, seksuele voorlichting, het verspreiden van medische hulpgoederen, het voorkomen van hiv/aids, het inenten van kinderen tegen mazelen en andere ziektes en het promoten van het geven van borstvoeding.

Voeding voor vrouwen en kinderen – 48.000.000 dollar

UNICEF zorgt ervoor dat zwangere vrouwen, vrouwen die hun baby’s de borst geven en kleine kinderen goede voeding krijgen. Ondervoede kinderen worden behandeld met therapeutische voeding, zodat ze kunnen aansterken.

Kinderbescherming, psychosociale hulp en het voorkomen van seksueel geweld – 9.750.000 dollar

Samenwerking met de overheid en het vergroten van de kennis

UNICEF houdt scherp in de gaten of vrouwen en kinderen het slachtoffer worden van bijvoorbeeld (seksueel) geweld, illegale adopties, uitbuiting en misbruik en werkt samen met de overheid om dit soort misstanden te voorkomen. Ook helpt zij de overheid bij het vergroten van de kennis en capaciteit op deze gebieden, zodat die het beschermen van kinderen gaat beschouwen als onderdeel van haar beleid.

Alleenstaande kinderen

UNICEF zorgt ervoor dat families bij elkaar blijven. Alleenstaande kinderen worden geregistreerd en opgevangen. Hun ouders of andere familieleden worden zoveel mogelijk opgespoord. Als familie weeskinderen opvangt, krijgt die daarbij ondersteuning.

Kinderbescherming binnen gemeenschappen

Gemeenschappen worden gevraagd mee te helpen met het beschermen van kinderen. Zij kunnen erop toezien dat kinderen niet van hun familie worden gescheiden, of het slachtoffer worden van (seksueel) geweld, misbruik en verwaarlozing.

UNICEF zorgt binnen gemeenschappen voor veilige plekken voor kinderen en jongeren.

Daarnaast moet worden voorkomen dat kinderen meedoen aan gewelddadigheden.

Psychosociale hulp binnen gemeenschappen

Kinderen hebben door de aardbeving vreselijke dingen meegemaakt. Velen hebben hulp nodig bij het verwerken van hun ervaringen. Binnen gemeenschappen kunnen vrouwen en jongeren worden getraind in het bieden van psychosociale hulp aan kinderen.

Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen voorlichting over het bestaan van deze hulp.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne – 46.600.000 dollar

Watervoorzieningen, toiletten en rioleringen moeten worden hersteld of worden gecreëerd.

UNICEF coördineert de hulp op dit gebied. Dit vraagt een investering in bijvoorbeeld een goede informatievoorziening voor alle hulporganisaties.

Gerelateerd aan dit onderwerp