Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderrechtencongres 2009: de verslagen

22 december 2009

20 november vierden we de 20e verjaardag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Met professionals uit onderwijs, jeugdzorg, juridische werkveld, ontwikkelingssamenwerking en jongeren hebben we het kinderrechtenverdrag verder verankerd.

Kinderrechtencongres

Het kinderrechtencongres werd georganiseerd met steun van het programmaministerie Jeugd en Gezin de Kinderrechtentop. Hare Majesteit Koningin Beatrix, beschermvrouwe van UNICEF Nederland, vereerde de Kinderrechtentop met een bezoek.

Onderwijs

De debatten in de deelconferentie over kinderrechten in het onderwijs spitsten zich toe op een viertal vragen: hoe beleidsmakers aan de slag zouden kunnen met kinderrechten binnen het onderwijs, hoe mensenrechteneducatie het beste vorm kan krijgen in het basisonderwijs en binnen het middelbaar onderwijs en de ROC’s en hoe je ervoor zorgt dat kinderrechten binnen het onderwijs ook nageleefd worden. Een van de uitkomsten m.b.t. deze laatste vraag was een ‘grondwet’ te maken voor de school waarin de leerlingenraad erkend wordt.

Jeugdzorg

Binnen de deelconferentie over kinderrechten binnen de jeugdzorg bleek de meerderheid van de aanwezigen te stemmen voor een cursus ‘ouderschap, dat doe je zo’, op te starten door de Jeugdgezondheidszorg, om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen.

Juridisch

Een uitkomst van een van de drie workshops binnen de deelconferentie over het Kinderrechtenverdrag in de jurisprudentie bleek dat de invloed ervan is toegenomen: jaarlijks zijn er minimaal tachtig uitspraken waarbij het Verdrag voor de Rechten van het Kind invloed heeft. Omdat het Kinderrechtenverdrag geen klachtenprocedure kent, zou hier deels in voorzien kunnen worden door een kinderombudsman.

Economische crisis

In de deelconferentie over de gevolgen van een economische crisis op kinderen leidde een levendig debat onder andere tot de conclusie dat social protection niet slechts nodig is in het geval van een crisis. Een wereldwijd technisch steunfonds zou landen kunnen helpen in het onderzoeken en bepalen van wat de beste opties voor social protection zijn.

De verslagen van het kinderrechtencongres

De verslagen van de deelconferenties van het kinderrechtencongres zijn hier te vinden. Ook staan er video's van jongeren over kinderrechten en zijn er foto's te vinden.

Naar de verslagen


Foto's van het congres

Meer op Flickr