Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Hevien blijft hier!

17 december 2009

Het elfjarige meisje Hevien heeft een asielvergunning gekregen. De basisschool van Hevien, Defence for Children en het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt hebben van 21 tot 24 september 2009 actie voor haar gevoerd om te voorkomen dat zij zou worden uitgezet.

Hevien is een meisje dat in Nederland is geboren, haar ouders zijn vanuit Syrië hierheen gevlucht. Er is voor haar actie gevoerd omdat zij geen vergunning kreeg nadat ze met haar zieke moeder naar het buitenland moest voor behandeling.

Schending van de kinderrechten

Wanneer Hevien uitgezet zou worden naar een voor haar onbekend land schendt de Nederlandse overheid haar kinderrechten, aldus Defence for Children. Nederland moet volgens het Verdrag voor de Rechten van het Kind bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, en de overheid gaat hieraan voorbij wanneer zij Hevien geen verblijfsvergunning zou verstrekken.

Hevien viert feest; zij mag in Nederland blijven. Duizenden andere kinderen leven echter nog in grote onzekerheid. De situatie waarin Hevien zich bevond weerspiegelt een situatie waarin veel kinderen in Nederland zich bevinden.