Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Reactie UNICEF Nederland op Telegraaf-artikel 'Unicef strooit met euro's'

28 november 2009

Op zaterdag 28 november is in de Telegraaf een artikel verschenen over de vertrekregeling en het salaris in 2008 van de heer Franken, de vorige algemeen directeur van UNICEF Nederland. 

Op zaterdag 28 november is in de Telegraaf een artikel verschenen over de vertrekregeling en het salaris in 2008 van de heer Franken, de vorige algemeen directeur van UNICEF Nederland. Dit bedrag van € 350.369 is opgebouwd uit het salaris van € 147.500 over het jaar 2008 en een vertrekregeling van € 202.869. UNICEF heeft dit bedrag in juni 2009 al zelf bekendgemaakt rond de publicatie van het jaarverslag over 2008 en hierover ook naar haar doelgroepen gecommuniceerd.

Toch zijn naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf veel reacties van particulieren, donateurs en vrijwilligers bij UNICEF binnengekomen. Wij realiseren ons terdege dat zij de bedragen als fors beschouwen, die beter ingezet hadden kunnen worden voor UNICEF's wereldwijde werk voor kinderen. UNICEF hecht er daarom waarde aan extra toelichting te geven op veelgestelde vragen rondom de situatie die zich in 2008 heeft voorgedaan.

Geert Jansen, voorzitter van de Raad van Toezicht van UNICEF Nederland: "De heer Franken heeft tijdens zijn dienstverband met UNICEF Nederland bijgedragen aan de opbouw en groei van de organisatie. Na een periode van ruim negen jaar hebben de heer Franken en UNICEF besloten uit elkaar te gaan. Daar ligt een interne reden aan ten grondslag. Zoals gebruikelijk in dergelijke situaties, worden tussen de twee partijen afspraken gemaakt over de communicatie rondom het vertrek. Onderdeel van deze afspraken is in dit geval dat de precieze aanleiding tot het vertrek niet naar buiten wordt gebracht. Daar houden we ons dan ook aan."

"We hebben zelf open gecommuniceerd over het bedrag van de vertrekregeling en dit ook duidelijk vermeld in ons jaarverslag over 2008. Wij vinden dat wij dat ook verplicht zijn aan onze donateurs en vrijwilligers. De omvang van de vertrekregeling is gerelateerd aan de lengte van het dienstverband van de heer Franken, zijn leeftijd en de hoogte van zijn maandsalaris. Daarbij is de zogenoemde 'kantonrechterformule' als leidraad gebruikt. Daar zijn wettelijke regels voor in Nederland en daar heeft ook UNICEF - als charitatieve organisatie - zich aan te houden", aldus Geert Jansen.

In 2008 heeft UNICEF Nederland een bijdrage kunnen leveren van ruim 57 miljoen euro aan haar internationale hulpprogramma's op het gebied van onderwijs, voeding, gezondheidszorg, hiv en aids en de bescherming van kinderen. De kostenratio bedroeg 16,7%. Dit betekent dat van elke euro binnen UNICEF Nederland slechts een kleine 17 eurocent in 2008 opging aan kosten, inclusief deze extra uitgave.

UNICEF Nederland heeft sinds november 2008 een nieuwe algemeen directeur, Jan Bouke Wijbrandi. Zijn jaarsalaris is geheel conform de richtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), die in 2005 zijn opgesteld op basis van het advies van de Commissie Wijffels. Deze Commissie heeft richtlijnen opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen.

Heeft u nog vragen?

Wij geven u graag antwoord. Neem contact met ons op per:

  • Telefoon - via 088 444 96 50 (ma-vr van 8.30 tot 17.00 uur)
  • E-mail - via ons contactformulier of mail naar info@unicef.nl
  • Post - via Postbus 67, 2270 AB Voorburg