VN waarschuwt voor ramp op Madagascar

25 november 2009

VN-organisaties vrezen dat in het ergste geval 600.000 mensen zullen lijden onder de gevolgen van het komende cycloonseizoen.

VN-organisaties die actief zijn op Madagascar, waarschuwen dat het komende cycloonseizoen rampzalige gevolgen voor de bevolking zal hebben. Meteorologen hebben voorspeld dat het eiland voor de oostkust van Afrika door vier tot vijf zware cyclonen zal worden getroffen.

Gevreesd wordt dat in het ergste geval 600.000 mensen te kampen zullen hebben met de gevolgen van het natuurgeweld. De levens van velen worden door de cyclonen bedreigd en ook de infrastructuur van het eiland zal zware schade worden toegebracht.

De VN-organsiaties vragen de internationale gemeenschap om 6 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro). Met dit geld zullen in de meest kwetsbare delen van het land hulpgoederen worden klaargezet, zodat die - indien nodig - meteen kunnen worden gedistribueerd. Het gaat onder meer om dekzeilen, medicijnen, waterzuiveringstabletten en onderwijsmaterialen.

Madagascar wordt gemiddeld elk jaar door twee tot vier cyclonen getroffen. 69 procent van de bevolking is arm, waardoor het land slecht in staat is om de gevolgen van natuurrampen op te vangen.