Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

UNICEF geeft stand van zaken 20 jaar kinderrechten

19 november 2009

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties bestaat 20 jaar. Een mijlpaal in de pogingen om een betere wereld voor kinderen te creëren.

The State of the World's Children

UNICEF beschrijft in het rapport The State of the World’s Children, dat 19 november verschijnt, wat er dankzij het verdrag is bereikt, maar ook waarin de wereld nog tekort schiet op het gebied van kinderrechten. Het rapport wordt vrijdag 20 november tijdens de UNICEF Kinderrechtentop – in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin - overhandigd aan de ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking).

Het Kinderrechtenverdrag stelt dat kinderen universele rechten hebben, zoals het recht op een identiteit, naam en nationaliteit, op onderwijs, op gezondheidszorg en op bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting. Regeringen en ouders moeten alles doen wat in hun macht ligt om de rechten van kinderen na te komen, zegt het rapport.

Veel bereikt, maar ook nog veel te doen

Meer dan zeventig landen hebben hun nationale wetgeving aangepast, zodat die aansluit op het verdrag. Sinds de komst van het verdrag staan de rechten van kinderen ook veel meer in de belangstelling. De afgelopen twintig jaar is er dan ook veel bereikt:

  • De sterfte onder kinderen jonger dan vijf jaar is flink gedaald. In 1990 stierven nog ongeveer 12,5 miljoen kinderen, in 2008 waren dat er circa 8,8 miljoen. Dat is een daling van 28 procent.
  • Tussen 1990 en 2006 hebben wereldwijd 1,6 miljard mensen toegang gekregen tot schoon water.
  • Ongeveer 84 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd gaat naar school. Het verschil tussen het aantal jongens en meisjes dat onderwijs volgt wordt kleiner.
  • Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de specifieke problematiek van kinderen met betrekking tot hiv en aids.
  • Er zijn maatregelen genomen die helpen voorkomen dat kinderen moeten vechten als soldaat, moeten werken in de seksindustrie of worden uitgebuit als huisslaaf.
  • De leeftijd van kinderen die trouwen stijgt in een aantal landen. Ook het aantal meisjes dat wordt besneden neemt langzaam af.

Toch worden de rechten van kinderen nog steeds geschonden. "Het is onacceptabel dat kinderen overlijden door oorzaken die zijn te voorkomen, zoals longontsteking, malaria, mazelen en ondervoeding," zegt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. "Veel kinderen zullen nooit een klaslokaal van binnen zien en miljoenen worden niet beschermd tegen geweld, misbruik, uitbuiting, discriminatie en verwaarlozing."

De rechten van meisjes vragen nog steeds speciale aandacht. Zij maken de meerderheid uit van de kinderen die niet naar de basisschool gaan. Meisjes zijn ook eerder het slachtoffer van seksueel geweld, gedwongen huwelijken en mensenhandelaren. In veel regio's krijgen ze minder medische zorg dan jongens.

Het verdrag in de toekomst

In The State of the World's Children staan ook adviezen van deskundigen over de rol die het Kinderrechtenverdrag de komende jaren kan vervullen op het gebied van klimaatverandering, verstedelijking en bevolkingsgroei. Verder geeft het rapport antwoorden op de vraag hoe de rechten van kinderen ook in de toekomst beter kunnen worden nagekomen. Wijbrandi: "Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om te garanderen dat de rechten van elk kind op overleven, ontwikkeling, bescherming en participatie worden nagekomen."

Kinderrechtentop in Nederland

UNICEF viert op 20 november de 20ste verjaardag van het verdrag, dat de basis vormt voor haar werk, met een Kinderrechtentop in Leiden. Hare Majesteit de Koningin zal daarbij aanwezig zijn. Het rapport The State of the World's Children zal daar om ca. 17.00 uur worden aangeboden aan de ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking).

Download het rapport