Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Aidsremmers voor meer dan vier miljoen mensen met hiv

30 september 2009

Meer dan vier miljoen mensen in lage- en middeninkomenslanden kregen eind vorig jaar aidsremmers. In een jaar tijd is hun aantal met 36 procent toegenomen.

Aidsremmers voor meer dan vier miljoen mensen met hiv

Het aantal mensen met hiv dat medicatie krijgt is in een periode van vijf jaar zelfs vertienvoudigd, blijkt uit een rapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en UNAIDS vandaag publiceren. Deze organisaties wijzen er echter op dat nog veel te weinig mensen toegang hebben tot behandelingsmogelijkheden.

Het rapport heeft dan ook de titel 'Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in het Health Sector' gekregen. Het rapport laat zien dat er enorme resultaten zijn geboekt, maar ook dat er meer moet worden gedaan. Minstens vijf miljoen mensen met hiv hebben geen toegang tot levensverlengende behandelingen en zorg. Ook kunnen nog te weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheden om hiv-infectie te voorkomen. Overheden en internationale hulporganisaties moeten hun inspanningen vergroten om ervoor te zorgen dat iedereen geholpen kan worden.

Wereldwijd is aids nog steeds een belangrijke doodsoorzaak onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. "Hoewel in het beleid tegen de verspreiding van hiv steeds meer aandacht is voor vrouwen en kinderen, heeft aids nog steeds een verwoestend effect op hun levens," zegt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland.

Meer behandelingen

Hoewel dus nog te veel mensen buiten de boot vallen, neemt de beschikbaarheid van aidsremmende behandelingen in een snel tempo toe. Van de ongeveer 9,5 miljoen mensen in de lage- en middeninkomenslanden die in 2008 een behandeling nodig hadden, kreeg 42 procent die daadwerkelijk. In 2007 was dit percentage nog 33 procent. De grootste toename was te zien in Sub-Sahara Afrika, waar tweederde van alle hiv-infecties plaatsvindt.

Lagere prijzen aidsremmers

De prijzen van de meest gebruikte aidsremmers zijn in de afgelopen jaren flink gedaald. Tussen 2006 en 2008 zijn die van het merendeel van de eerstelijns medicatie 10 tot 40 procent lager geworden. De prijzen van tweedelijns medicatie (die wordt gegeven als hiv resistent is geworden voor de medicijnen uit de eerste lijn, doordat de patiënt die bijvoorbeeld niet dagelijks inneemt) zijn echter onverminderd hoog.

Meer gratis hiv-tests

Volgens het rapport kunnen ook meer mensen zich laten testen op hiv. Cijfers van 66 landen laten zien dat het aantal aanbieders van hiv-tests tussen 2007 en 2008 met circa 35 procent is toegenomen. Niet alleen het aanbod van tests is groter, ook het aantal mensen dat zich laat testen neemt toe. In 39 landen zijn de uitgevoerde hiv-tests tussen 2007 en 2008 meer dan verdubbeld. In 93 procent van de landen die de tests aanbieden, waren die volgens gegevens uit 2008 gratis. Helaas laten zeer veel mensen zich niet testen, uit angst voor stigma's en discriminatie.

Meer hulp voor zwangere vrouwen met hiv

Vorig jaar hebben meer seropositieve zwangere vrouwen toegang gekregen tot behandelingen en zorg. Ongeveer 45 procent kreeg aidsremmers om te voorkomen dat zij het virus op hun kinderen overdroegen. In 2007 kreeg 35 procent deze medicijnen. In dat jaar onderging slechts 15 procent van de zwangere vrouwen in de lage- en middeninkomenslanden een hiv-test. Een jaar later was dit percentage gestegen tot ongeveer 21 procent.

Meer aidsremmers voor kinderen

Steeds meer kinderen onder de 15 jaar profiteren van aidsremmende behandelingen. In 2007 bedroeg hun aantal ongeveer 198.000, in 2008 was dit gestegen tot 275.700. Hiermee wordt 38 procent van de hiv-geïnfecteerde kinderen bereikt.

Te weinig hulp voor risicogroepen

Een aantal groepen met een hoog risico op hiv-infectie krijgt te weinig zorg en hulp. Het gaat onder meer om sekswerkers, mannen die seks met mannen hebben en drugsgebruikers. Zij kampen met allerlei barrières, zoals stigma’s en wettelijke beperkingen.

Merendeel mensen kent hiv-status niet

Ondanks de vooruitgang op veel gebieden, kunnen - zoals al gemeld - nog veel te weinig mensen gebruikmaken van aidsremmende behandelingen. De makers van het rapport maken zich zorgen over de gevolgen van de economische crisis. Voorzieningen zouden door geldgebrek kunnen worden opgeheven. Bovendien: het merendeel van de mensen die hiv heeft, weet dat niet. Ze weten niet hoe ze hiv kunnen voorkomen, of zijn vanwege heersende taboes bang om zich te laten testen. Degenen die zich alsnog laten testen, zijn vaak te laat. Aidsremmers slaan minder goed aan, waardoor het sterftecijfer onder patiënten in het eerste jaar van behandeling hoog ligt.

Gerelateerd aan dit onderwerp