Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Prijsvraag Legoworld - September 2019 [wedstrijd afgelopen]

Algemene Voorwaarden behorende bij de prijsvraag ‘Win tickets voor LEGO World – deel een foto van jouw mooiste LEGO bouwwerk’ van UNICEF Nederland (versie 7 oktober 2019)  - [WEDSTRIJD IS AFGELOPEN]

  

Concept van de prijsvraag   

UNICEF Nederland organiseert de prijsvraag ‘Win tickets voor LEGO World’. Via de Facebookpagina van UNICEF Nederland is deelname aan de prijsvraag mogelijk. Twee personen die de prijsvraag (het delen van een foto van jouw mooiste LEGO bouwwerk) het meest aansprekend beantwoorden winnen één van twee prijzen. Iedere prijs bestaat uit twee toegangskaarten voor LEGO World dat plaatsvindt van 17 t/m 23 oktober 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. De organisatoren van LEGO World hebben deze toegangsprijzen aan UNICEF Nederland ter beschikking gesteld.  

  Looptijd en timing prijsvraag  

De prijsvraag loopt tot en met 6 oktober 2019. Werknemers van UNICEF Nederland kunnen niet meedingen naar een prijs. Iedere persoon mag één keer deelnemen. Bij meerdere deelnames per persoon wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Reacties op de prijsvraag die na 6 oktober 2019 door UNICEF Nederland worden ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor één van de prijzen.   

  Deelname aan de prijsvraag   

Deelnemen aan de prijsvraag kan uitsluitend door te reageren met een foto in een ‘comment’ onder de Facebookpost van UNICEF Nederland. De reactie moet bestaan uit een antwoord op de vraag die in de post is gesteld. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de prijsvraag. Deelname aan deze prijsvraag houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.  

  Bepalen van de winnaars   

UNICEF Nederland beoordeelt alle reacties op de prijsvraag en selecteert daar twee winnaars uit. Deze winnaars hebben naar oordeel van UNICEF Nederland de prijsvraag het meest aansprekend beantwoord. Uitsluitend de winnaars ontvangen op 7 oktober 2019 bericht via het gebruikte social media kanaal. Pas na ontvangst van het e-mailadres van de twee geselecteerde winnaars door UNICEF Nederland zullen twee tickets per e-mail aan iedere winnaar worden gestuurd. Over de uitslag en bepaling van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. De toegekende prijzen zijn niet om te wisselen voor geld of andere goederen of diensten. Ook is het niet toegestaan de prijs door te verkopen. UNICEF Nederland kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel niet ontvangen van de tickets van de organisator van LEGO World, bijvoorbeeld in een situatie waarbij LEGO World wordt afgelast.  

  Overige bepalingen  

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door UNICEF Nederland beoordeeld. UNICEF Nederland behoudt zich het recht de prijsvraag of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. UNICEF Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de deelnemer. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.   

  Privacy   

Persoonsgegevens waar UNICEF Nederland door deze prijsvraag toegang toe krijgt worden door UNICEF Nederland volgens de (AVG) privacywetgeving verwerkt. Dat houdt onder meer in dat de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. Het privacy statement van UNICEF Nederland kan hier gevonden worden: https://www.unicef.nl/contact/privacy-statement